lead time reduction

Ondersteun uw teams in hun zoektocht naar kortere doorlooptijden

18 november 2022
Artikel
Véronique Dossogne
Pascal Pollet
Stel dat uw bedrijf zijn doorlooptijden met 90 procent kon verkorten, welke voordelen zou dat opleveren voor uw klanten, uw personeel, uw bedrijf, uw energieverbruik? Hoe kunt u uw teams begeleiden om deze droom te verwezenlijken?

De doorlooptijd van bestelling tot levering van een product is de som van de verschillende verwerkings- en wachttijden tussen de opeenvolgende stappen in het betrokken proces. In de praktijk blijkt dat de wachttijden geregeld meer dan 95 procent van de totale doorlooptijd uitmaken. Het verkorten van de doorlooptijden komt dus neer op het verkorten van de wachttijden tussen de processtappen. Door op de directe kosten te focussen, hebben veel bedrijven zich toegespitst op het verbeteren van de verschillende stappen van hun processen, zonder rekening te houden met deze wachttijden tussen processen. Terwijl de voordelen van lagere directe arbeidskosten voor de hand liggen, worden de voordelen van een kortere doorlooptijden minder vaak in overweging genomen.

Inherente voordelen van kortere doorlooptijden

Deze aanzienlijke voordelen zijn in drie categorieën in te delen:

1. Impact op de omzet en de winst 

Kortere doorlooptijden in het ontwikkelingsproces van nieuwe producten/diensten versnellen de marktintroductietijd. Deze hogere snelheid biedt een dubbel voordeel: hogere winstmarges aan het begin van de levenscyclus en een makkelijkere verovering van een marktaandeel omdat de concurrentie nog beperkt is.

Binnen 24 uur een offerte kunnen bezorgen en vervolgens snel aan de klant kunnen leveren, ondanks een complexe en verstoorde omgeving, kan alleen maar positief zijn voor de groei van uw bedrijf.

2. Lagere overheadkosten en energieverbruik

Lange doorlooptijden leiden tot een grote verspilling van middelen, iets waaraan men vaak voorbijgaat.

Een eerste verspilling is de complexiteit van het planningsproces. Denk maar aan de tijd die uw teams besteden aan meetings of het uitwisselen van e-mails en telefoongesprekken om problemen op te lossen, prognoses uit te werken en bij te stellen.

Een andere verspilling is de tijd die wordt besteed aan het prioriteren van een dringende bestelling, waardoor de voortgang van alle andere bestellingen wordt verstoord. Dat vertaalt zich ook in een behoefte aan meer ruimte voor de opslag van goederen waarvan de bewerking werd stopgezet, langere verlichtings-, verwarmings- en koelingstijden, en langere zoek- en afhandelingstijden.

Wanneer uw klanten leveringstijden eisen die korter zijn dan uw doorlooptijden, is de voorkeursoptie vaak het leveren uit voorraad. Een bijkomende verspilling is dus de productie op een make-to-stock-basis en de ruimtebezetting door deze voorraad. Voorraadbeheer gaat gepaard met tal van verborgen kosten. Stilstaande voorraden vergen niet alleen werkkapitaal, maar brengen ook hogere opslagkosten met zich mee. Voorraden die lange tijd in winkels blijven liggen, verouderen, raken beschadigd of gaan verloren, en worden dus onverkoopbaar. Er wordt energie verspild om opslagruimten te verwarmen, te koelen en te verlichten en om stukken te produceren die uiteindelijk nutteloos zullen blijken. De kosten van stilstaande voorraden worden meestal onderschat, maar bedragen meestal 15-25 procent van de stockwaarde.

Twee laatste voorbeelden van verspilling zijn enerzijds te wijten aan een laattijdige detectie van kwaliteitsproblemen en anderzijds, aan het feit dat de klant, door de lange doorlooptijden, van gedachten verandert, terwijl de inkoopaanvragen al lang zijn ingediend en de productie is gestart. In beide gevallen vertaalt dit zich in een overconsumptie van materialen, energie en beschikbare capaciteit van de resources voor de productie van stukken die beschadigd zijn of niet meer aan de wensen van de klant voldoen, en de terugzending of reparatie ervan.

3. Hogere personeelstevredenheid

Bedrijven met korte doorlooptijden onderscheiden zich door de kalmte in de werkplaatsen en kantoren. Geen stress of drukte meer om de geplande doelstellingen te halen. Gedaan met het geruststellen van ontevreden klanten, wat veel tijd bespaart.

De bedrijven die erin geslaagd zijn hun doorlooptijd drastisch te verkorten, hebben doorgaans een organisatiestructuur opgezet die de silo's tussen de afdelingen doorbreekt en de teams binnen een bepaald toepassingsgebied meer autonomie geeft. Dit verbetert de relaties tussen collega's en het inzicht in de behoeften van klanten.

Op weg naar kortere doorlooptijden: wanneer en hoe begint u eraan?

Quick response manufacturing is de strategie bij uitstek om doorlooptijden sterk te verkorten. Droomt u ervan uw doorlooptijden met 90 procent te verkorten, dan raden we u aan om quick response manufacturing (QRM) te verkennen. U krijgt hiertoe de kans tijdens de bootcamp QRM4.0 op 7 december. Deze bootcamp is gratis dankzij de steun van het Interreg-project QRM4.0.

Logo Interreg QRM4

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be