modelgebaseerd werken economische snijsnelheid

Modelgebaseerd bewerken in praktijk: vind de meest economische snijsnelheid

10 maart 2023
Artikel
Peter ten Haaf

Doorheen de jaren zijn er verschillende rekenmodellen ontwikkeld die toelaten verspaningsprocessen te doorgronden en zelfs te optimaliseren. Op het online platform modelgebaseerdbewerken.be worden deze rekenmodellen via eenvoudige formulieren aan eenieder aangeboden. In een reeks blogposts lichten we toe hoe u dit platform in de praktijk kan inzetten. In dit tweede deel behandelen we het bepalen van de meest kostenefficiënte snijsnelheid.

De meest kostenefficiënte of economische snijsnelheid geeft de snijsnelheid weer waarbij een bepaald gereedschap op een bepaalde machine aan specifieke snijcondities het goedkoopst produceert. De berekening van deze snijsnelheid wordt bepaald door twee belangrijke kostenposten: de machine en het gereedschap. Bijkomende moeilijkheid is dat beiden elkaar negatief beïnvloeden.

Machinekost vs. gereedschapskost

Vanuit het oogpunt van de machinekost wil je graag een zo hoog mogelijke snijsnelheid, vermits hierdoor het spaandebiet (hoeveelheid materiaal verwijderd per minuut) maximaal is. Dit resulteert echter in een hoge (thermische) belasting van het gereedschap, waardoor  de levensduur ervan drastisch afneemt en de gereedschapskost sterk zal stijgen. Dergelijke insteek garandeert bijgevolg niet het goedkoopste verspaningsproces.

Vanuit het oogpunt van het gereedschap wil je graag zoveel mogelijk materiaal verwijderen met éénzelfde gereedschap. Om de levensduur te verlengen, zal de snijsnelheid moeten dalen maar dit resulteert dan weer in een lager spaandebiet, meer machinetijd en dus een hogere machinekost. Ook deze insteek garandeert niet het goedkoopste proces.

economische snijsnelheid 1

Economische snijsnelheid

Binnen het economisch model, op ons platform beschikbaar voor zowel draai- als freesoperaties, kan u de gegevens van uw eigen gereedschap en machine opladen waarna de curven voor zowel machine- en gereedschapskost berekend worden en deze gecombineerd worden tot de curve van effectieve productiekost. De snijsnelheid die overeenkomt met het minimum van deze curve is de economische snijsnelheid.

economische snijsnelheid 2

Modelgebaseerdbewerken.be

Toegang tot het platform is kosteloos, maar u dient zich wel te registreren:

modelgebaseerd werken inloggen stap 3

 

  • Stap 4. Log in met uw e-mailadres en de gegenereerde code
modelgebaseerd werken inloggen stap 4

 Op het platform vindt u ook de nodige toelichting over het werken met de modellen, maar hou zeker ook de Sirris-agenda in het oog te houden, want we zullen zowel fysieke als online toelichtingssessies organiseren.

Het online platform kadert binnen het COOCK-project 'Modelgebaseerd bewerken' dat werd opgestart met de steun van VLAIO.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be