Help, onze productiviteitsgroei daalt! Nog vier tips om uw productiviteit op te krikken (deel 15)

30 maart 2021
Pascal Pollet
België is het vierde meest productieve land ter wereld, maar onze productiviteitsgroei sputtert. In deze reeks bieden we u telkens vier praktische tips waarmee u de productiviteit op kantoor en op de werkvloer gemakkelijk kunt opkrikken.

In het eerste deel van deze reeks bespraken we in detail de productiviteit van de Belgische ondernemingen. De productiviteitsgroei in ons land is de laatste jaren ondermaats. Om de Belgische bedrijven te ondersteunen met hun productiviteitsverbeteringen verzamelden we een aantal tips die we op regelmatige basis publiceren. Deze tips richten zich bewust niet op het implementeren van geavanceerde technologieën, maar op verbeteringen die weinig inspanningen vergen.

Tip 63: Kitting van componenten

Kitting is een methode die voornamelijk in een assemblagecontext toegepast wordt. Bij het kitten worden onderdelen (eventueel zelfs subassemblies) verzameld en aangeleverd aan de assemblage (of lascel) in een 'kit'. Hierdoor moeten operatoren niet langer nadenken over welke onderdelen ze juist moeten assembleren, aangezien ze netjes gegroepeerd aangeleverd worden per product.

Kitting heeft meerdere voordelen:

  • De operator verliest minder tijd met het zoeken en verzamelen van de delen.
  • Kitting vermijdt dat onderdelen worden vergeten. Een kit zet de operator er toe aan om alle aangeleverde delen te monteren. Een kitbord met uitgesneden vakken voor elk onderdeel (zoals op de foto) kan ook voorkomen dat de kitter onderdelen vergeet aan te leveren.
  • Het grootste voordeel dat veel gebruikers van kitting aangeven is de ruimtebesparing aan de assemblagecel of -lijn. Er moeten minder voorraadzones voorzien worden aan de werkposten, aangezien alles wat ze nodig hebben gegroepeerd geleverd wordt. Dit leidt tot een compactere lay-out en minder loopwerk.

Kitting verschuift een deel van het werk van de operator naar de logistieke medewerkers. Dit hoeft echter niet problematisch te zijn. Het is vaak gemakkelijker om een extra logistieke medewerker te vinden dan een hoger opgeleide monteur of lasser. Door het verzamelwerk van onderdelen af te splitsen van het eigenlijke montagewerk wordt het ook mogelijk om dit werk beter te organiseren en met technische hulpmiddelen te ondersteunen. Hiertoe richt je best een specifieke kittingzone in, bijvoorbeeld in het magazijn of nabij de assemblagecel.  

Het kitten op zich is onderhevig aan menselijke fouten. Belast de kittingoperatoren daarom niet met extra taken en zorg dat ze niet gestoord worden, zodat ze zich beter kunnen focussen op het samenstellen van de kits. Bijkomend kunnen technologische oplossingen zoals pick-to-light, picking met smartglasses, ... ingezet worden om de kans op fouten te reduceren. De onderstaande video toont een goed voorbeeld van een goed uitgeruste kittingzone die de productiviteit verhoogt en fouten vermijdt.

Tip 64: Praat met uw medewerkers

In tip 51 stipten we al het belang van het observeren van productieprocessen aan. Naast het louter oberveren van processen valt er ook veel te halen uit het simpelweg praten met de medewerkers.

Praten met de medewerkers verhoogt de productiviteit omwille van meerdere redenen. De medewerkers op de werkvloer en in het kantoor verrichten vaak allerhande handelingen waarvan u geen weet hebt. Zo zagen we al medewerkers die stiekem transportkarren verzamelen, omdat ze hadden geleerd dat de materiaaldoorstroom soms stokt. Echter door dit gedrag, hadden andere medewerkers dan weer karren tekort. Door met de medewerkers te praten komen dergelijke frustraties al snel boven en kunt u actie ondernemen.

De medewerkers zelf zijn de experts in hun eigen proces en weten als geen ander wat er misloopt. Bevraag daarom medewerkers actief naar hun verbetersuggesties en ga er snel mee aan de slag, of nog beter, laat ze zelf de verbetersuggesties uitvoeren. Nog te vaak zien we dat bedrijven de verbeterinitiatieven te veel overlaten aan de managers en de stafdiensten. Zo kennen we een organisatie waar de stafdiensten en de IT-afdeling geregeld ‘verbeteringen’ doorvoeren aan het ERP-systeem, zonder ooit maar aan de gebruikers te vragen waar ze eigenlijk behoefte aan hebben. Als gevolg hiervan groeit de weerzin van de medewerkers voor het systeem dat ze dagelijks moeten gebruiken.

Praten levert niet alleen verbeterideeën op. Het zorgt ook voor verbondenheid en werkt motiverend, doordat mensen voelen dat aandacht aan hen wordt besteed. Het is belangrijk dat deze gesprekken plaatsvinden op de werkvloer zelf en niet in het kantoor van de directeur. Op hun eigen werkplek voelen de mensen zich meer op hun gemak om iets te vertellen. Maak daarom als bedrijfsleider geregeld een rondje door de productiehal, en spreek telkens andere mensen aan. Je zal meer zien, meer input krijgen en bovenal, de medewerkers zullen zich meer gewaardeerd voelen.

Tip 65: Monitor de cyclustijd van machines

De cyclustijden van machines kunnen soms stiekem oplopen door geleidelijke slijtage van bewegende elementen, persluchtproblemen, gebrekkige smering, foute instellingen, verschillen in afregelvoorkeuren tussen de bedieners of door onzorgvuldigheden. Zo zagen we een bedrijf waar de operator de snelheid van een zaagmachine met 40 procent had gereduceerd om kwaliteitsproblemen bij één materiaalsoort op te lossen. Deze tijdelijke oplossing was echter nooit teruggezet naar de nominale snelheid, en als gevolg was de output van de machine sterk teruggelopen.

Een langzaam oplopende cyclustijd valt vaak niet op, maar vreet wel aan de productiviteit. Start daarom met het monitoren van de cyclustijden van de machines en grijp in zodra de cyclustijd de vastgelegde normwaarde overschrijdt.  Je kan echter nog een stap verder gaan door ook de tijden van individuele bewegingen te monitoren. Op die manier kan je sneller achterhalen welke vertraagde beweging verantwoordelijk is voor de langzamere cyclustijd.

Bij sommige machines kan je de cyclustijd aflezen op het scherm van de machine. Indien niet, vraag dan aan je machinebouwer of eigen programmeur om deze aflezing toe te voegen. Maak daarnaast ook de nodige organisatorische afspraken over de monitoring van de cyclustijden. Leg duidelijk vast wie verantwoordelijk is en hoe frequent de cyclustijden worden nagekeken.

Tip 66: Reduceer uw afvalkost, standaardiseer uw folies!

Het reduceren van afvalkosten is een interessante manier om de productiviteit te verhogen. Lagere afvalkosten verhogen de toegevoegde waarde (verschil tussen omzet en externe kosten) van uw bedrijf wat leidt tot een hogere productiviteit. Veel maakbedrijven hebben te maken met verpakkingsfolies, zoals de dunne wikkelfolie omheen paletten, de dikkere krimpfolie omheen producten of onderdelen of de grote zakken en hoezen omheen halffabricaten. In veel bedrijven worden folies nog steeds bij het restafval gegooid, waardoor het bedrijf betaalt aan zijn afvalinzamelaar om deze afvalstromen te laten verbranden.

Door te zorgen voor een zuivere stroom aan folies, kunt u deze gemakkelijk selectief inzamelen in zakken of containers en kunt u deze kostenstroom zelfs omzetten naar een inkomstenstroom! Maak daarom in de eerste plaats een analyse van de verschillende types folies die in het bedrijf voorkomen. Op welke plaatsen komen deze folies voor, in welke hoeveelheden? Uit welke materialen bestaan de folies? Kan het gebruik van folie in eerste instantie niet vermeden worden?

Indien het gebruik van folie niet kan vermeden worden, tracht dan zoveel als mogelijk over te schakelen op een folie uit hetzelfde materiaal. Heeft u in uw bedrijf bijvoorbeeld veel verschillende kleuren van folies, tracht deze dan in samenspraak met de leveranciers te vervangen door kleurloze folies. Transparante folies hebben een grotere recyclagewaarde dan de gekleurde folies die in het beste geval gerecycleerd worden tot vuilniszakken.

Valipac ondersteunt bedrijven hierin met een premiesysteem. Informatie over de Valipac-premies vindt u hier. Meer informatie over het recycleren van folies vindt u hier.

Onderstaande video toont hoe Volvo in Gent het folieafval aanpakt.

Tot slot

Heeft u ook tips? Stuur ze ons door, zodat we deze kunnen delen en met z’n allen productiever kunnen worden. De beste tipgever van de week krijgt opnieuw een leuk cadeau!

Graag bedanken we Ludwig Cloetens voor de aangeleverde inspiratie voor tip 64.

Hier vindt u een overzicht van de andere delen in deze reeks met tips.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be