Blockchain cybersecurity

Fourcast onderzoekt haalbaarheid van inzet blockchain in kader van privacy

19 maart 2021
Case
Annanda Rath

Brussels cloudprovider Fourcast werkte samen met Sirris aan een haalbaarheidsstudie rond het gebruik van blockchain voor de privacy van klanten in het kader van de AVG (GDPR). Extra aandacht ging hierbij naar 'het recht om vergeten te worden'.

Binnen dit project voerde Sirris een grondig onderzoek uit naar blockchain en de AVG - we zochten uit in hoeverre blockchain en de AVG samen kunnen bestaan - en we zochten daarbij antwoord op vier grote vragen: 'Is het mogelijk blockchain te gebruik om persoonlijke data op te slaan en tezelfdertijd 'het recht om vergeten te worden' te garanderen aan de betrokkene?', 'Wat is de oplossing die blockchain toelaat om naast 'het recht om vergeten te worden' te bestaan?', 'Kan blockchain gebruikt worden voor het automatisch wissen van persoonlijke data en de uitvoering van het wisproces op vraag van de gebruiker te voorzien?' en 'Kan blockchain gebruikt worden om een betrouwbaar en transparant beheer te voorzien van bewijs van wissen, bewijs van het bestaan van de vraag van de gebruiker en van toestemming van de gebruiker?'.

 

Een technisch verslag dat de antwoorden en oplossingen tot deze vragen naar voren brengt, was het resultaat van het project. Daarnaast werkte Sirris ook aan een state of the art van blockchain-implementaties, om geschikte blockchain-technologieën te identificeren voor gebruik in de context van de use case van Fourcast. Hierbij werd ook een technisch verslag van deze state of the art afgeleverd.

 

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be