Micromanufacturing - applications

Denk groot voor uw bedrijf, denk klein voor uw producten!

09 september 2022
Artikel
Denis Vandormael
Manuel Romero-Padilla

Microproductie biedt fabrikanten, kmo’s en startups een geweldig potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe producten. De technologie transformeert producten radicaal en brengt ze naar een wereld op millimeter- of zelfs micrometerschaal, wat een aanzienlijk concurrentievoordeel kan opleveren.

Waarom? Micromanufacturing maakt nieuwe producten mogelijk die almaar compacter, discreter en praktischer zijn, en minder energie, grondstoffen én kosten vergen om ze te vervaardigen. Op een minimum aan ruimte kan een maximum aan zeer specifieke functionaliteiten worden geïntegreerd. Enkele van de belangrijkste ontwikkelingspijlers waarbij micromanufacturing wordt ingezet, zijn: de productie van zeer kleine optische, mechanische en fluïdische werkstukken, de miniaturisering van complexe instrumenten voor meer robuustheid, bedrijfszekerheid en gebruiksgemak, of nog de minimaal invasieve toevoeging van bijkomende functionaliteiten (detectie, communicatie, automatisering) in macroproducten of -procedés (‘smartisation’).

Dankzij een in België unieke combinatie van resources is het Micro-Manufacturing Lab van Sirris hét technologisch referentiecentrum, omdat het kan bogen op een vergaande expertise en uitrustingen van wereldklasse voor micromanufacturing. Het stelt zijn multidisciplinaire competenties in dienst van alle activiteitensectoren met het oog op de commercialisering van nieuwe producten of de verbetering van bestaande producten. Het garandeert een snelle time-to-market en RoI.

Geïnteresseerd? Ontdek alvast onze technologieportfolio tijdens het webinar 'Algemene voorstelling van micromanufacturing en zijn voordelen' op 28 oktober!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be