Belgische ondernemingen investeerden in 2020 volop in innovatie

23 juni 2021
Marie-France Rousseau

2020 was een jaar met grote uitdagingen. Veel Belgische bedrijven hebben ondanks de crisis volop geïnvesteerd in innovatie. Dat blijkt uit de cijfers van ons jaarverslag, dat we op 22 juni voorstelden.

2020 bracht wereldwijd een tsunami aan veranderingen op gang en die confronteerden heel wat bedrijven, ook in ons land, met ongeziene uitdagingen: de pandemie zelf uiteraard, maar ook een versnelde digitalisering en een doorgedreven focus op duurzaamheid om er maar twee te noemen. Sirris stond in 2020 klaar om bedrijven te ondersteunen en samen met hen die uitdagingen het hoofd te bieden.

Strategisch investeren in de toekomst

Het voorbije jaar maakte duidelijk dat uitzonderlijke crisistijden unieke opportuniteiten met zich meebrengen. Gelukkig blijken heel wat Belgische bedrijven dat te beseffen. Het zou wel eens de reden kunnen zijn waarom onze economie dit jaar sneller groeit dan beraamd door de Nationale Bank (https://trends.knack.be). Investeren in innovatie komt de economie altijd ten goede. 

En dat er volop in innovatie werd geïnvesteerd blijkt uit de cijfers van ons jaarverslag. Sirris heeft in 2020 maar liefst 1.149 innovatieprojecten opgestart en begeleid bij 1.209 Belgische bedrijven. En ondanks de crisis investeerde Sirris zelf voor in totaal 1.114.381 euro in nieuwe hightech infrastructuur ten dienste van haar klanten.

Innovatie stimuleren

Het Innovadersplatform dat Sirris samen met negen andere collectieve centra midden 2020 lanceerde is maar één voorbeeld van hoe Sirris innovatie wil aanmoedigen en faciliteren. Met deze samenwerking willen de 10 partners over sectoren heen een brug slaan tussen de wereld van onderzoek & ontwikkeling en de bedrijfswereld.

Door samen met de bedrijven die we ondersteunen nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe technologieën te ontdekken, bouwen we mee aan de relance na de coronacrisis. Door efficiëntere en duurzamere productiemethoden te implementeren en nieuwe businessmodellen te verkennen, maken we onze bedrijven en industrie future-proof.

Smart en connected products

In 2020 ondersteunde Sirris onder andere EuroSign, fabrikant van verkeersborden uit het Naamse Fernelmont, in de ontwikkeling van geconnecteerde verkeersborden. Hun project rond intelligente verkeerssignalisatie kan een revolutie op de markt betekenen.
Lees meer over ons project bij EuroSign

Samen met LifeLine ontwierp Sirris de eerste draagbare armband met satellietzender die in staat is een SOS-boodschap uit te sturen in gebieden niet gedekt door een mobiel telefoonnetwerk. De commercialisering van deze levensbelangrijke smart wearable voor sporters en avonturiers die hun passie in afgelegen gebieden uitoefenen, is in volle ontwikkeling. 
Lees meer over ons project bij LifeLine

Circulaire en future proof business

Techstartup Glooh is op vrij korte tijd stevig gegroeid. Daardoor drong de vraag zich op of ze wel op de goede weg zaten en future proof bezig zijn. Het bedrijf had nood aan een ervaren kijk van buitenaf en riep de hulp in van Sirris.

3E helpt industriële actoren bij de optimalisatie van de productie en het gebruik van (hernieuwbare) energie. Voor dat laatste heeft 3E een online monitoringplatform. Om windturbine- en zonnepanelenparken met dat platform te verbinden is een accurate assetconfiguratie nodig. Een tijdrovende, handmatige en foutgevoelige ingreep. Er was al een zeer grondig foutopsporingssysteem, maar om nog meer voordeel te halen uit deze foutinformatie, werd een onderzoeksproject opgezet in samenwerking met Sirris. Het doel was aanbevelingen te doen voor de parken waar fouten werden waargenomen bij de data-import. Uit de resultaten van ons onderzoek bleek een aanpak op basis van artificiële intelligentie hiervoor het meest effectief.
Lees meer over ons project bij 3E

Q-lite ontwerpt, produceert en levert led- en lcd-displays, die gebruikt worden als informatieschermen, scoreborden, verkeerssignalisatie... Het bedrijf zet volop in op de circulaire economie. Daarom nam het deel aan het Lerend Netwerk Circular Economy Connect, dat Sirris en Agoria organiseren. Dat bleek erg inspirerend, want Q-Lite is in samenwerking met Sirris grondig gaan nadenken over de verpakkingen die het gebruikt. Q-lite is er in 2020 in geslaagd zijn restafval met maar liefst 30 procent te doen dalen.
Lees meer over het project met Q-lite

Factory of the future

Voedingsproducent Vandemoortele wilde zijn productie optimaliseren door cobots in te zetten. Het bedrijf had daar echter nog geen ervaring mee. Sirris zette in haar applicatielabo een testopstelling op. Die toonde aan dat er voor de toepassing die Vandemoortele wilde automatiseren voldoende potentieel is door te werken met een cobot. De testopstelling liet Vandemoortele toe in alle vertrouwen en zonder risico’s een volgende stap te zetten in het gebruik van cobots.
Lees meer over ons project bij Vandemoortele

Altachem is marktleider in de ontwikkeling en productie van zogenaamde aerosol valves en foam applicators. Om verder te groeien, wou het extra productielijnen installeren. De huidige manier van werken en de beschikbare ruimte maakten dat moeilijk. Daarom bekeek Altachem samen met Sirris welk logistiek concept het meest geschikt was om de productie uit te breiden. Dat werd vervolgens geëvalueerd in het applicatielabo van Sirris. Hoewel er nog een aantal zaken verder gedetailleerd moeten worden, laten de resultaten van deze studie Altachem toe een strategische en onderbouwde keuze te maken rond de vervolgstappen in dit traject.
Lees meer over ons project bij Altachem

Dit zijn maar enkele van de vele projecten die we in 2020 realiseerden bij onze leden en klanten.

Lees ons Jaarverslag 2020 online.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be