Al 10 jaar stoomt OWI-Lab windenergiesector klaar voor de toekomst

07 juli 2021
Pieter Jan Jordaens

Belgische bedrijven actief in de windenergiesector genieten vandaag wereldwijd een uitstekende reputatie. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van OWI-Lab, het innovatie- en kennisplatform met onderzoekers en ingenieurs van Sirris, VUB en UGent, dat ondertussen 10 jaar bestaat. De kruisbestuiving tussen industrie en de academische wereld blijkt de sleutel tot het succes van onze Belgische bedrijven.

Tien jaar geleden sloegen Sirris en VUB de handen in elkaar. VUB had op dat moment al een Europese reputatie opgebouwd in windenergie. Sirris kreeg vanuit de industrie steeds meer vragen rond onderzoek voor de offshore windparken. De krachten werden gebundeld in OWI-Lab, met steun van de Vlaamse overheid. In 2020 stapte ook UGent in het samenwerkingsverband.

Specifieke Belgische knowhow

Belgische bedrijven die gespecialiseerd zijn in het plaatsen en uitbaten van windparken op zee, zijn sterk onderhevig aan internationale concurrentie. Binnen het OWI-Lab werd daarom specifieke knowhow opgebouwd om de sector te ondersteunen. Via kennis en innovatie zorgen we ervoor dat de bedrijven in de Belgische windenergiesector hun competitiviteit versterken en top zijn in hun niche. Via ons open platform ondersteunen we de hele waardeketen van de sector bij industriegedreven onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De samenwerking omvat na 10 jaar drie belangrijke pijlers aan activiteiten: diensten en expertise, R&D-projecten en kennisdeling.

OWI-Lab startte de voorbije jaren ook nieuwe projecten en onderzoeksprogramma’s op. We waren de eerste die grootschalige meetcampagnes op zee uitvoerde. Vanuit die inzichten hebben we innovatieve experimenten opgezet waardoor we de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van de sector konden verhogen. Die kennis hebben we ook omgezet naar de praktijk en dat leidde bijvoorbeeld tot de spin-off 24SEA. Bovenal creëerden we een echte community van innovatiegedreven bedrijven in een moeilijke, erg concurrentiële sector.

Nieuwe uitdagingen

De komende jaren staat de sector nog voor een hele reeks uitdagingen. Naast de toegenomen internationale concurrentie worden de turbines steeds groter en worden ze vaker op moeilijk bereikbare locaties geplaatst. Ook hierop zal OWI-Lab inspelen met zijn activiteiten, om zo ook de komende jaren de marktpositie van de bedrijven verder te versterken door nieuwe technologieën te introduceren. Zo zullen we binnenkort in een gloednieuwe infrastructuur op het Ostend Science Park golfgedrag kunnen simuleren en ook nieuwe concepten van drijvende turbines kunnen uittesten. Onze klanten zijn immers internationaal op plaatsen actief waar ze rekening moeten houden met extreme omstandigheden, zoals tyfoons, aard- en zeebevingen.

Tot slot wil het OWI-Lab verder oplossingen aanreiken om de betrouwbaarheid en de prestaties van de installaties nog te verhogen. Zo willen we nieuwe technologieën introduceren om de onderhoudskosten te reduceren. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we het tijdelijke karakter van windenergie kunnen oplossen. Dat kan bijvoorbeeld door de energie op te slaan in batterijen. We zijn ook volop bezig met circulariteit en bekijken welke mogelijkheden er zijn om oude wieken een nieuw leven te geven. Al deze initiatieven zullen er toe bijdragen dat onze bedrijven een pioniersrol in de wereld kunnen blijven spelen.

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be