Connected Manufacturing - op weg naar een transparante productie

Het project Connected Manufacturing heeft tot doel de technologische mogelijkheden om machines en bedrijfsapplicaties te connecteren tastbaar te maken voor bedrijven en hen inzicht te verschaffen in hoe deze te benutten om de transparantie en productiviteit te verhogen.

Context

De overstap van massaproductie naar kleine series van complexe maatwerkproducten met een hoge toegevoegde waarde en korte doorlooptijden zorgt bij Vlaamse maakbedrijven voor een gestegen complexiteit in de productie. Hierdoor staat de productiviteit onder druk. Digitale technologieën laten toe om machines te connecteren, data uit deze machines te halen en deze data te gebruiken om de productie te verbeteren. Tevens kunnen de verschillende softwareapplicaties (ERP/MES/…) onderling geïntegreerd worden, waardoor de gecapteerde data naadloos tot op het gewenste verwerkingsniveau gebracht wordt. Hierdoor kunnen transparantie en productiviteit bij maakbedrijven verhoogd worden. De mogelijkheden van deze digitale technologieën laten veel meer toe dan de huidige industriële toepassingen.

Doel

Connected Manufacturing wil de introductie van deze technologieën bij Vlaamse kmo's uit de maakindustrie versnellen. Hiervoor zullen generiek inzetbare connectiviteitsoplossingen voor bestaande productiesystemen en nieuwe generaties machines ontwikkeld worden. Deze laten toe om een heterogeen machinepark te connecteren met de bestaande softwaresystemen of nieuwe toepassingen, lokaal of in de cloud.

Doel Connected Manufacturing: digitaal connecteren van productiemachines voor een hogere productie

Benadering

Aan de hand van representatieve use-cases van kmo's uit de maakindustrie en machinebouwers behandelt dit collectieve onderzoeksproject volgende deelaspecten:

  • Het genereren van verschillende dashboards voor diverse toepassingen, die in (near) real-time een inzicht verschaffen in wat er gebeurt in de productie.
  • Een terugkoppeling van gegevens van de productievloer naar het bestaande ERP-systeem zodat men de planning kan afstemmen op de actuele toestand van de productie.
  • Het uitwisselen van data tussen maakbedrijf en machinebouwer/integrator voor het opstarten van digitale diensten door machinebouwers of integratoren voor klanten.
  • Het optimaal inzetten van productiegegevens voor een meer gerichte aansturing van operatoren.

Het project biedt een overzicht en inzicht in de mogelijke technologieën en standaarden om een heterogeen machinepark te connecteren, data eruit te extraheren en te koppelen met bovenliggende systemen (end-to-end connectiviteit).

Twee demonstratoren focussen op de verschillende praktische aspecten en verschaffen de kmo's een zicht op de mogelijke toepassingen van de ontwikkelde concepten en bouwblokken.

Workshops en een opleidingstraject ondersteunen een versnelde kennisopbouw bij kmo’s en bieden hen de mogelijkheid om zelf te experimenteren met de concepten, bouwblokken en technologieën.

  DOWNLOAD HET CASEBOOK  

Doelgroep

Het project zet in op een samenwerking tussen alle actoren in de waardeketen (machinebouwers, integratoren en ManuTech-leveranciers). Al deze actoren zijn vertegenwoordigd en de begeleidingsgroep van het project omvat daarom alle stakeholders. Zij leveren input voor de specificatie van typische toepassingen en brengen representatieve gebruikscases aan. De leden van de gebruikersgroep krijgen voorrang in kennisverwerving en worden uitgenodigd te experimenteren met relevante cases.

Referenties

HBC.2020.2544

Projectpartners

Sirris partner in het Connected Manufacturing project   Flanders Make partner in het Connecte Manufacturing project

Financieel

Connected Manufacturing is een COOCK-project, gesteund door VLAIO.

VLAIO subsidieert Connected Manufacturing

Timing

01/01/2021 - 31/12/2022

Meer weten over dit project en de mogelijkheden voor uw onderneming?

Neem zeker contact met ons op!

jakob.kesteloot@sirris.be
+32 496 29 41 96