Conform de norm? Speel op zeker!

Welke veiligheidsvoorschriften volgt u bij het ontwerpen van uw machines? Aan welke milieureglementeringen geeft u gevolg? Als het op normen en technische richtlijnen aankomt, kunt u niet zeker genoeg zijn. Onze specialisten, vanuit een gemeenschappelijk team Sirris-Agoria, houden voor u de vinger aan de pols.

Ze helpen u bij de concrete toepassing van Belgische en internationale normen. In de Europese normalisatiecommissies verdedigen ze bovendien de belangen van de Belgische industrie – en zo ook uw – belangen.

Gegrond advies

Onze experts zetelen ook in zogenaamde Belgische ‘spiegelcommissies’, waar ze de evoluties in Europese normalisatiecommissies mee opvolgen. Wijzigt een internationale norm of zitten er nieuwigheden aan te komen, dan melden ze dit aan de potentieel betrokken Sirris- of Agoria-lidbedrijven. Die kunnen dan op hun beurt opmerkingen of adviezen formuleren, die Sirris vertaalt naar het Europese niveau.

Normenantennes

Met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie en het NBN zette Sirris een aantal ‘normenantennes’ op. Dit zijn diensten opgezet vanuit kenniscentra zoals Sirris die de Belgische bedrijven – voornamelijk kmo’s – informeren over de verschillende bestaande en toekomstige normen. Op dit moment hebben we normenantennes voor de normen in de volgende domeinen:

 • Algemene veiligheid en kwaliteit van machines en uitrusting
 • Toepassing van (Europese) regelgeving door de fabrikanten van bouwproducten
 • E-Health
 • Energie-efficiëntie en ecodesign van producten
 • Elektrotechniek
 • ICT
 • Internet of Things
 • Process Equipment
 • Transport
 • Additive Manufacturing
 • Blockchain & AI
 • Industries 4.0
 • Smart Cities
 • Cybersecurity 
Benjamin Vandeputte

Heeft u vragen over normen?

Benjamin Vandeputte en zijn collega's helpen u graag verder!

Contacteer hen