Werkbaar werk, voor meer gebruiksvriendelijke dashboards in complexe verspaningsomgeving

Artikel
Tom Jacobs

Om het gebrek aan vakkennis bij minder ervaren operatoren in verspaning op te vangen, heeft Sirris verspaningsstrategieën vertaald in duidelijke en handige dashboards, waardoor het mogelijk is om snel te detecteren waar er mogelijke problemen zijn en hoe de operator op dat moment de juiste beslissingen kan nemen.

In het door VLAIO ondersteunde project 'Proeftuin Technologie voor werkbaar werk' onderzoeken Sirris en partners Flanders Make, HIVA, Imec, VUB en UHasselt manieren waarop operatoren in een productieomgeving het leven makkelijker gemaakt kan worden. Door middel van nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen mensen sneller en beter ingeschakeld worden in de vaak erg complexe en wijzigende industriële omgevingen. Het eerste jaar van dit project ligt ondertussen achter de rug. In dit eerste jaar focusten de onderzoekpartners zich vooral op het ontwikkelen en ontplooien van demonstratoren, het in kaart brengen van de verschillende persona's (d.i. omschrijving van type personen met karakteristieken die uitdagingen met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld taal, lichamelijke beperkingen of kennisniveau), waarmee bedrijven te maken hebben en het uitbrengen van enkele publicaties.

Operatorondersteuning

Sirris heeft de focus in dit project gelegd op enerzijds de inzet van diverse sensoren om het nemen van beslissingen in een verspaningsomgeving makkelijker te maken, en het demonstreren van technologieën zoals digitale werkinstructies.

Een operator in een productie-omgeving dient typisch meerdere productiemachines te bewaken en de kwaliteit van de producten te garanderen. Voor ervaren operatoren met decennialange ervaring zijn bepaalde geluiden of trillingen voldoende om een mogelijk probleem vast te stellen of zelfs hierop te anticiperen. Minder ervaren operatoren beschikken echter niet over dergelijke expertise of métierkennis, waardoor ze vaak in pijnlijke, stressvolle situaties terechtkomen. Dergelijk vakmanschap is ook niet eenvoudig overdraagbaar.

Sirris heeft strategieën vertaald in duidelijke en handige dashboards, waardoor het mogelijk is om snel te detecteren waar er ergens problemen opduiken (bijv. een machine is defect, er treden trillingen op bij de bewerking van een product) of kunnen opduiken, en hoe de operator op dat moment de juiste beslissingen kan nemen.

Deze demonstratie-opstellingen zijn voor alle bedrijven beschikbaar en kunnen ook op verplaatsing getoond worden. Zo zal op het event van 7 februari rond het real-time beheersen van trillingen ook aandacht besteed worden aan het kunnen inzetten van zulke sensoren op een intuïtieve en eenvoudige manier.

Wenst u als bedrijf hierrond meer informatie of overweegt u dit in te zetten? Neem contact met ons op!

More information about our expertise

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be