Living Lab technology for workable employment
Lopend

Proeftuin Technologie voor werkbaar werk

Regio:
Vlaanderen
Gefinancierd door

De Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar Werk’ demonstreert het gebruik van technologische hulpmiddelen om de fysieke werklast te verminderen. Hierbij streeft het project naar een verhoogde werkzaamheidsgraad in de Vlaamse maakindustrie.

Context

Arbeidsmarkt onder druk

De Vlaamse arbeidsmarkt staat sterk onder druk. Heel wat bedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. Om deze krapte aan te pakken, is het niet alleen belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen, ze moeten ook aan de slag blijven. Werkbaar werk is daarbij een belangrijke hefboom.
Een werkbare job is een job waarvan je niet overspannen of ziek wordt, die motiverend is, leermogelijkheden biedt en voldoende ruimte laat voor het privéleven. Kortom, een job die je lang kunt volhouden in een gezonde en veilige werkomgeving. Dat betekent een plek waar rekening wordt gehouden met de belasting van het werk.

Aandacht voor fysieke belasting

Volgens de Werkbaarheidsmeting in 2019 kent 15 procent van de Vlaamse werknemers fysiek belastende arbeidsomstandigheden. Het gaat dan in de eerste plaats om mensen die veel repetitieve bewegingen moeten maken. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Ergonomie (VerV) stelt dat van alle werkgerelateerde gezondheidsklachten in België 57 procent te wijten is aan lichamelijke klachten. Dat zorgt voor langdurige afwezigheid, vroegtijdige invaliditeit en jobverlies.

Doel

De Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar Werk’ demonstreert het gebruik van technologische hulpmiddelen om de fysieke werklast te verminderen. Daarnaast gaat aandacht naar de mentale belasting van medewerkers én het verbeteren van de arbeidsorganisatie, bijvoorbeeld door het optimaliseren van interne processen. 
Met technologieondersteuning voor meer werkbaar werk streeft het project naar een verhoogde werkzaamheidsgraad in de Vlaamse maakindustrie. Het project beoogt over een periode van drie jaar een ruim bereik, waarbij we 750 ondernemingen diepgaander willen sensibiliseren via deelname aan workshops en waarvan we door oriëntatie-acties 50 bedrijven willen aanzetten tot het ontwikkelen van een strategisch plan rond werkbaar werk.

Living Lab technology for workable employment

 

Aanpak

Het project omvat een unieke aanpak, waarbij het enerzijds behoeften en noden in kaart brengt via een set van persona’s en anderzijds de status van industrieel inzetbare technische hulpmiddelen onderzoekt met behulp van negen technologie-demonstratoren bij de uitvoerende partners. Beide worden aan elkaar gelinkt, om op die manier inzichten te verwerven naar bruikbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit van de oplossingen.
Dit omvat:

  • het evalueren van de inzetbaarheid van nieuwe Industrie 4.0-oplossingen of methodieken voor het verbeteren van de werkbaarheid van de jobs in de productieomgeving.
  • het verhogen van het kennisniveau hierrond bij de doelgroep door een gefaseerde introductie van deze technieken. 
  • een evaluatie op maat voor specifieke persona’s en productieomgevingen, waarbij de ervaringen van de operator in kaart gebracht worden.

Het project betrekt hiervoor actief bedrijven, midddenveld-organisaties, VDAB en persona’s. Via deze aanpak kunnen diverse kruispunten tussen behoeften (voorgesteld door de persona’s) en anderzijds technologische ondersteuning (voorgesteld door een demonstrator) gekoppeld en bestudeerd worden, waarna de uitkomsten gericht verspreid worden naar de verschillende stakeholders (bedrijven en middenveldorganisaties) tijdens het project. Deze stakeholders kunnen er ook na afloop van de proeftuin op voortbouwen. 
Sirris bouwt hierbij verder op het applicatielabo in Kortrijk met thematische focus op collaboratieve robots, digitale operatorondersteuning, digitale integratie van de verschillende entiteiten, optimale materiaalpresentatie, logistieke flow en kwaliteitsbewaking. Het labo bevat een assemblagelijn vertrekkende van het order tot het finale product opgebouwd uit een zestal verschillende cellen met elk hun eigen activiteiten. Deze lijn kan fungeren als model voor verschillende operatoren of voor één operator die verschillende handelingen dient uit te voeren. Hierbij worden de afhankelijkheden of relaties tussen de verschillende processtappen meegenomen.

Doelgroep

De projectpartners zullen nauw samenwerken met (maatwerk)bedrijven, sectororganisaties en de sociale partners. Ze richten zich bovendien niet alleen tot de klassieke maakindustrie, maar tot alle domeinen waar fysieke producten gemaakt of behandeld worden, inclusief de bouwsector en logistieke sector.

Referentie

VLAIO Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar Werk

Projectpartners

Sirris
Flander Make
imec
Sirris
HIVA

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be