Bertrand Piccard: "Een gezond klimaat en toch welvaart en banen creëren? Het kan!"

Artikel
Herman Derache

De Zwitserse piloot en avonturier Bertrand Piccard, op 25 mei keynotespreker tijdens het event 'The Green Exchange', is de eerste persoon die de wereld rondvloog in een vliegtuig op zonne-energie. Als oprichter van de Solar Impulse Foundation deelt hij zijn alternatieve maar realistische visie op het debat rond duurzaamheid en economische groei.

"Een gezond klimaat en toch welvaart en banen creëren? Het kan. Er zijn vandaag voldoende innovatieve oplossingen voorhanden om een koolstofvrije economie te realiseren die nieuwe kansen biedt én het welzijn van ons allen ten goede komt."

Groei en ontgroei

De initiatiefnemer van de Solar Impulse Foundation gelooft niet in zogenaamde 'onbeperkte economische groei', noch in 'ontgroei', een concept dat volgens hem geen rekening houdt met de menselijke aard. "De wereld tijdens corona, met alles wat we wel niet moesten missen, is een weinig aanlokkelijk voorproefje van wat economische ontgroei op grote schaal zou betekenen voor onze maatschappij," aldus Bertrand Piccard.

 

© bertrandpiccard.com 

Volgens hem hoeft de noodzakelijke terugdringing van excessen niet gekoppeld te zijn aan economische ontgroei. "Je mag niet denken in absolute termen van 'groei' of 'ontgroei'. Sommige dingen moeten groeien - inkomsten, lonen, onderwijs, gezondheid, efficiëntie - terwijl andere moeten ontgroeien - verspilling, inefficiëntie en buitensporigheid", klinkt het, en hij voegt eraan toe dat de globale welvaart kan en moet toenemen.

Ecologie en economie met elkaar verzoenen

Om te ontsnappen aan de conventionele tegenstelling tussen 'groei' en 'ontgroei', pleit Bertrand Piccard voor een derde pad: kwalitatieve groei op basis van een businessmodel dat energie- en hulpbronnenefficiëntie rendabel maakt door te steunen op de maturiteit van schone technologieën.

"Vandaag kunnen we ecologie en economie met elkaar verzoenen. Inzetten op schone technologieën en efficiënte oplossingen is niet alleen 'ecologisch' maar in de eerste plaats ook 'logisch'. Ze scheppen banen en leveren winst op, terwijl de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen en de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. Ook zonder klimaatverandering zouden ze elk hun plaats hebben. Schone groei is veel beter dan de vervuilende status-quo die we nu kennen," klinkt het stellig.

(Foto bovenaan: © bertrandpiccard.com)

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be