Smart and social home care
Afgesloten

Smart & Social Home Care | bijdragen tot het welzijn van ouderen thuis

Regio:
Brussel
Gefinancierd door

 

Smart & Social Home Care is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject gefinancierd door Innoviris. Doel: een nieuw en innovatief, beveiligd, privacybeschermend smart home-systeem ontwikkelen dat kan bijdragen tot de gezondheid en het welzijn van ouderen die thuis wonen. 

Context

Met het oog op de vergrijzende bevolking moeten we het ouderen mogelijk maken thuis de nodige zorg te krijgen in plaats van hen naar een woonzorgentrum te laten gaan. Oplossingen op het kruispunt van technologie, volksgezondheid, zorg en sociale wetenschappen kunnen helpen twee grote problemen rond thuiszorg aan te pakken: (1) het sociale isolement bestrijden en (2) aan de behoeften van bijstand en veiligheid tegemoetkomen. De aanhoudende COVID-19-crisis heeft op dramatische wijze aangetoond dat er nood is aan betere zorgoplossingen voor de oudere burgers. Dit project strekt tot doel een thuiszorgoplossing te ontwikkelen om ouderen bij te staan die in hun eigen huis willen blijven wonen en die het mogelijk maakt de werkzaamheden van alle actoren in hun persoonlijke sociale netwerk te coördineren (maatschappelijk werkers, zorgverleners, ouders, buren enz.). We volgen een interdisciplinaire aanpak met specialisten in sociale wetenschappen (UCLouvain), softwareontwikkeling en -integratie (Electronic Design International), slimme omgevingen (UCLouvain) en beveiliging (Sirris). In het kader van het project zullen testimplementaties worden beoordeeld in samenwerking met de thuiszorgorganisaties ASD, de federatie van de negen centra voor thuiszorg in Brussel en Wallonië, en VPPLUS, het Vlaamse samenwerkingsverband van 4.000 thuiszorgmedewerkers in Vlaanderen en Wallonië. 

Doelstelling

De ontwikkelde oplossing zal in het bijzonder respectvol zijn bij het delen en beveiligen van de persoonlijke en gevoelige gegevens van de ouderen. De oplossing behelst het volgende:
 

 • Er wordt een sociologisch onderzoek gevoerd naar de perceptie (sociale aanvaardbaarheid) en de potentiële acceptatie van de resultaten, waarbij alle belanghebbende partijen worden betrokken. 
 • Er wordt rekening gehouden met de recente gezondheidscrisis en de debatten over het delen van persoonlijke gezondheidsgegevens, en er worden innovatieve en veilige oplossingen voor ouderenzorg ontwikkeld. 
 • Er worden een proof of concept en een commercieel prototype ontwikkeld dat kan worden ingezet op de testlocatie (bijv. de woning van een bejaarde).

Benadering

De belanghebbende partijen kunnen het volgende verwachten:
 

 • De resultaten van het sociologisch onderzoek naar de perceptie en de sociale aanvaardbaarheid van de innoverende technologie. 
 • De referentiearchitectuur van de smart home hub, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy, veiligheid, sociale interactie, gezondheid en het welzijn van de ouderen. 
 • De privacybeschermende en beveiligingsoplossingen voor de smart home hub
 • Minimaal levensvatbaar product voor een smart home-systeem

Doelgroep

Thuiszorgcentra/-organisaties, bedrijven die thuiszorgdiensten aanbieden en zorginstellingen (bijv. klinieken of ziekenhuizen).

Referentie

Innoviris 2020-RDIR-50c

Projectpartners

 • Sirris
 • UCLouvain
 • EDI
   

Meer informatie over onze expertise

Timing

jan 2021 - jan 2023

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be