Vrouw aan het werk aan miniatuur turbine model
Lopend

PhairywinD | Een sterke academische thuisbasis voor de toekomstige Belgische offshore sector

Regio:
Federaal
Gefinancierd door

Het project-PhairywinD maakt werk een sterke academische thuisbasis voor de toekomstige Belgische offshore sector 

Context

De Belgische offshore windzone is zich aan het uitbreiden, met reeds 2,2 GW geïnstalleerd en gloednieuwe zones in de maak. Om onze plaats als koploper van offshore windenergie in Europa veilig te stellen en pionier te blijven in technologische trends en wetenschappelijke vooruitgang, heeft onze industrie een sterke academische thuisbasis nodig. En dat is precies wat het PhairywinD-project nastreeft. 

Doelstelling en resultaten

De doelstellingen van het PhairywinD-project zijn drieledig: onderzoek, opleiding en mobiliteit. Maar wat het project uniek maakt, is de link tussen deze drie doelstellingen.

 • Onderzoek: alle onderzoekers zullen in één Belgische kennisinstelling worden samengebracht. De negen onderzoeksthema’s rond de belangrijkste aspecten van offshore wind zullen wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op de uitdagingen voor de Belgische offshore windindustrie aanreiken. Sirris zal de datapool opzetten via simulaties of testcampagnes, op basis van de vereisten van de doctoraatsonderwerpen die in het kader van dit project worden behandeld.
  • UGent: Juridisch kader voor de (onderlinge) verbinding van de Belgische offshore windenergieparken
  • UMons: Verbeterde modellering van de offshore windproductie in de evaluatie van de toereikendheid van energiesystemen met behulp van machineleren
  • ULiege: Optimalisatie van de O&M voor de draagconstructies van offshore windturbines met behulp van digital twins
  • VUB: Modelupdating op basis van het machinepark voor ontwerpoptimalisatie en structurele integriteitscontrole
  • KULeuven: Golfvoorspellingen voor de exploitatie van schepen in de buurt van offshore windturbines
  • ULB: Optimale dispatching van de elektriciteit in offshore windparken om de vermogensreserve voor frequentieregeling en belastingbeperking te garanderen
  • UCLouvain: Fluidum-structuur interactie met schaalresolutie voor grote windturbines
  • UA: hydrospectrale beeldvorming voor geautomatiseerde inspectie van offshore windinfrastructuur
  • Von Karman Institute (VKI): Multi-fidelity modellering van offshore windenergiesystemen, waaronder variabiliteit op mesoschaal op schaal van windturbines: een toepassing op de regeling van windparken voor netbalancering
 • De opleiding loopt via gezamenlijke activiteiten, zoals workshops over hard en soft skills, intersectorale WindWeeks, detacheringen en uitwisselingsprogramma's.
 • De mobiliteit zorgt ervoor dat de onderzoekers in een sterk industrieel-academisch netwerk zijn geïntegreerd. Sirris coördineert en vergemakkelijkt de banden tussen de academische onderzoeksactiviteiten en de industrie: link tussen doctoraat en industrie, organisatie van bedrijfsbezoeken en link naar internationale activiteiten. 

Financiering

 • Referentie: ETF PhairywinD 

Partners

In samenwerking met

Timing

mrt 2020 - feb 2025

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be