Lopend
Research

PEELDESIGN | Innovatieve verwijderbare coatings ontworpen om de levensduur van producten te verlengen

Regio:
Europa
&
Federaal
Gefinancierd door

Het PEELDESIGN-project markeert een belangrijke stap voorwaarts in de interieurdesignindustrie met zijn focus op de ontwikkeling van innovatieve, verwijderbare coatings die de potentie hebben om de levensduur van interieurproducten aanzienlijk te verlengen. Dit initiatief streeft ernaar het verbruik van nieuwe grondstoffen te verminderen en draagt bij aan een substantiële vermindering van de milieu-impact door het stimuleren van hergebruik en refurbishing van interieurproducten. Door de ontwikkeling en optimalisatie van deze coatings, biedt het project de mogelijkheid om interieurtoepassingen meerdere levenscycli te laten doorlopen, waardoor niet alleen afval wordt verminderd maar ook de mogelijkheid wordt geboden om deze technologie uit te breiden naar andere sectoren.

De innovatie wordt mogelijk gemaakt door de expertise en faciliteiten van het Sirris coatinglabo in Heverlee, dat zich inzet voor de formulering, applicatie en evaluatie van de coatings. Deze inzet is essentieel voor het waarborgen van een hoogwaardige oplossing en benadrukt het belang van kennisoverdracht en vaardigheid in het realiseren van de projectdoelstellingen.

Met het oog op duurzaamheid en economische voordelen nodigen we bedrijven uit om deel te nemen aan dit initiatief, dat gericht is op het implementeren van circulaire businessmodellen. Hoewel het project zich richt op het aanbieden van een oplossing die schaalbaar is en potentieel heeft voor een brede toepassing binnen en buiten de interieursector, is het duidelijk dat deze innovatie een cruciale stap vertegenwoordigt naar een meer circulaire economie.

PEELDESIGN vertegenwoordigt de inzet voor milieubehoud en economische innovatie, gericht op het herdefiniëren van de toekomst van interieurontwerp door het samenbrengen van duurzaamheid en technologische vooruitgang. In een samenwerking tussen Sirris en de deelnemende bedrijven, worden binnen het project nieuwe bedrijfsmodellen onderzocht en gezocht naar wegen om de interieurdesignsector te transformeren, waarmee de standaard wordt gezet voor de toekomst van duurzaam en circulair interieurontwerp.

Projectlogo

 

Partners

Co-financed by
In samenwerking met

Meer informatie over onze expertise

Timing

jan 2024 - jun 2026

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be