Inside view of Sirris' large climatic test chamber as part of Harsh R&D Lab with man to illustrate the size of chamber
Afgesloten

Harsh R&D-test | Nieuwe generatie klimaatkamer voor O&O-testen van toekomstige 15-20MW offshore energiesystemen in extreme omstandigheden

Regio:
Federaal
Gefinancierd door

Dit onderzoeksinfrastructuurproject realiseert de volgende generatie klimaatkamer die toelaat om toekomstige 15-20MW offshore windturbine-aandrijflijnen en -systemen gebruikt in offshore waterstof, energieopslag, drijvende zonneparken en offshore energie-eilanden realistisch te testen. 

Context

Het vermogen van windturbines evolueert naar 20MW (en meer). De geplande O&O-infrastructuur is bedoeld om het onderzoek naar de volgende generatie offshore-energiesystemen onder extreme omstandigheden te testen en te ondersteunen, zodat de technologie klaar is voor 15-20 MW windturbine-aandrijflijnen, energieopslag, waterstofproductie en offshore-netwerken in Belgische projecten voor hernieuwbare energie. We verwachten dat deze innovaties geïntegreerd zullen worden in offshore windmolenparken, energie-eilanden, waterstofeenheden en drijvende zonneparken, wat hoge prestaties en betrouwbaarheid garandeert, O&M-kosten vermindert en de energievoorziening van België veiligstelt. Dit project zal samen met toekomstige onderzoeksinitiatieven de offshore windinfrastructuur optimaliseren, innovatieve hernieuwbare energietechnologieën op zee bevorderen en de offshore waterstofproductie vooruithelpen, wat de Belgische leiderspositie in de offshore energietransitie zal verstevigen.

Klimaattest cold start drive train in de grote klimaatkamer van Sirris
Klimaattest cold start drive train in de grote klimaatkamer van Sirris

Doelstelling en resultaten 

De volgende doelstellingen zullen bijdragen tot het verhogen van de technologische gereedheid en in het bijzonder het betrouwbaarheids- en robuustheidsniveau van nieuwe ontwikkelingen en innovaties die moeten werken in extreme omstandigheden zoals de Belgische Noordzee. Deze doelstellingen zijn de volgende: 

  1. De gedetailleerde specificaties definiëren van de volgende generatie klimaattestkamer die in staat is om de toekomstige offshore energiesystemen en -componenten voor extreme klimatologische omstandigheden te testen en te onderzoeken.
  2. Ontwerp en bouw de voorgestelde O&O-infrastructuur op basis van eisen en specificaties, binnen het toegewezen budget en tijdsbestek, en met hoge kwaliteitsnormen.
  3. De nieuwe O&O-infrastructuur in gebruik nemen en leren gebruiken door middel van representatieve inbedrijfstellings- en acceptatietests om hoogwaardige testcampagnes te garanderen in toekomstige test- en onderzoekstrajecten met de industrie en de academische wereld. 
  4. Verspreiden van de mogelijkheden van de beoogde nieuwe O&O-infrastructuur en informeren van een brede doelgroep - in de industrie en de academische wereld – die actief is in de (offshore) energietransitie.

Doelgroep

Belgische bedrijven (met focus op energietransitie), die nood hebben aan grote klimaattestfaciliteiten.    

Financiering

Partners

In samenwerking met

Timing

nov 2022 - okt 2023

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be