COOCK biocoat bio-based coatings
Afgesloten

COOCK BioCoat | Biogebaseerde coatings

Regio:
Vlaanderen
Gefinancierd door

Vlaamse coatingontwikkelaars willen nieuwe biogebaseerde grondstoffen wel degelijk in hun coatings verwerken, maar de opstart ervan is complex, tijdrovend en duur, en kennis en knowhow van stoffen en applicatie ontbreekt. Het BioCoat-project wil op basis van industrieel beschikbare biobouwstenen de transitie naar biogebaseerde coatings versnellen door coatingbedrijven kennis aan te reiken rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen.

Context

Om aan de veranderde vereisten van consument inzake herkomst en duurzaamheid en Europese regelgeving tegemoet te komen, moeten de coatingindustrie en zijn gebruikers zich aanpassen. Hoewel iedereen in de waardeketen overtuigd is van het nut van biogebaseerde coatings, stagneert de introductie ervan. Uit Europees onderzoek en bevraging van Vlaamse bedrijven blijkt dat verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan deze vertraagde doorbraak. Nochtans zijn er immense mogelijkheden om nieuwe biogebaseerde coatings te ontwikkelen dankzij het toenemende aanbod van nieuwe biogebaseerde bouwstenen uit (non-food) biomassa. Sommige biogebaseerde coatings hebben zelfs betere of bredere toepassingsmogelijkheden dan fossiel-gebaseerde. 

Vaak blijkt de manier waarop de coating wordt aangebracht een grotere invloed te hebben op het goede functioneren van de coatinglaag dan de samenstelling ervan. Hoewel de wil er is bij veredelaars en ontwikkelaars, is er onvoldoende knowhow over de verwerking en applicatie van biogebaseerde coatings  en is de opstart om nieuwe biogebaseerde grondstoffen te verwerken complex, tijdrovend en duur. Ook is het onmogelijk om bepaalde chemicaliën één-op-één te vervangen en leidt onvertrouwdheid met de samenstelling van biocoatings tot onvoldoende zicht op de mogelijkheden en bottlenecks tijdens de ontwikkeling. Internationaal focust het onderzoek op de ontwikkeling van bouwstenen en niet op de validatie van biocoatingformulaties en hun applicatie.

Doelstelling en aanpak

Het BioCoat-project wil op basis van industrieel beschikbare biobouwstenen de transitie naar biogebaseerde coatings versnellen door coatingbedrijven kennis aan te reiken rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen van biogebaseerde coatings. Hiervoor worden verschillende tools ontwikkeld: 

  • Een whitepaper zal een overzicht bieden van de toepasbaarheid van marktrijpe biobouwstenen en het ontwikkeltraject om deze te integreren in het eigen productgamma: een biogebaseerde coating, de applicatie of de integratie in een eindproduct.
  • Het project zal het ontwikkelingstraject van vier 'richtformulaties' - polyurethaan (PU), polymelkzuur (PLA), acrylaat en epoxy - doorlopen, om de omslag naar een hoogwaardig biogebaseerd alternatief in de praktijk aan te tonen. Deze kennisbasis en inzichten kunnen voor de bedrijven als vertrekpunt dienen om versneld biogebaseerde coatings toe te passen voor hun eigen markten. 
  • Een coatingapplicatie zal aantonen hoe coatingbedrijven met traditionele technieken (rakelcoaten, impregnatie, spraycoaten, dipcoaten of flowcoaten,) biogebaseerde coatings correct kunnen verwerken en aanbrengen op textiel, kunststof, composiet en metaal. Richtlijnen verschaffen hen inzicht over de impact op hun productieproces en de vereiste ontwikkelingen en investeringen.
  • Praktijkgerichte workshops, demonstratoren, whitepaper, verschillende publicaties en presentaties worden afgestemd op de absorptiecapaciteit, kennisniveau en rol van bedrijven in de waardeketen. De kennisoverdracht zal bedrijven aanmoedigen hun innovatietraject versneld op te starten. 

Partners

In samenwerking met

Meer informatie over onze expertise

Timing

jan 2020 - dec 2022

Onze experten

Profile picture for user joey.bosmans@sirris.be
Joey Bosmans

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be

Beschikbare projectresultaten

.

.

Whitepaper

Eén van de eerste resultaten van dit Coock project is deze white paper waarin een overzicht wordt gegeven van beschikbare monomeren, bouwstenen en bio gebaseerde coatings. De paper richt zich voornamelijk op verschillende technologieën, praktijkvoorbeelden en nieuwe ontwikkelingen.

Download de whitepaper

.