Interreg Fabricar3v - additive manufacturing in metaal voor allen

Dit project strekt tot doel de additieve metaalfabricage voor iedereen toegankelijk te maken door een goedkope materiaalextrusiemachine (FDM) te bouwen die MIM-pellets (metaalspuitgieten) kan verwerken. Het uiteindelijke doel is alles (machinebouwtekeningen, procedures,…) achteraf open source te maken zodat iedereen er toegang toe heeft. Om de verspreiding van de kennis te verbeteren, zal een platform worden een opgericht en een processimulatietool worden ontwikkeld.

Interreg Fabricar

Context

Men vindt vandaag de dag maar moeilijk een AM-machine onder de € 100.000, die metalen werkstukken kan produceren. Voor veel bedrijven en andere organisaties, zoals onderwijsinstellingen, is dit financieel niet haalbaar.

Doelstellingen

  • Een machine voor additieve fabricage door materiaalextrusie ontwikkelen die MIM-grondstoffen kan verwerken (SS 316L polyMIM) voor minder dan € 30.000.
  • De eigenschappen van de werkstukken (oppervlaktekwaliteit, mechanische eigenschappen,…) van het ontwikkelde machineprototype vergelijken met andere additieve metaalfabricagetechnologieën  (bijv. laserstraalsmelten of LBM).
  • Een onderzoeksplatform oprichten om kennis en ervaringen rond AM te delen. 
  • Een processimulatietool ontwikkelen.
  • De impact van een verspreiding op grote schaal van additieve fabricage op de intellectuele eigendom kwantificeren.

Aanpak

Er wordt een machineprototype ontwikkeld. De grondstof PolyMIM 316L wordt op het prototype getest en de werkstukken worden bij elke stap (injecteren, debinding, sinteren) gekenmerkt. Er wordt een kostenanalyse uitgevoerd.

Om te kunnen vergelijken, worden Identieke werkstukken geproduceerd en gekenmerkt via laserstraalsmelting van 316L-poeder. Om de vergelijking nog verder uit te breiden wordt eveneens een technologische bewaking uitgevoerd.

Er komt ook een technologische bewaking op de businessmodellen van gelijkaardige goedkope technologieën en op IP-aspecten van additieve fabricage.

Er wordt een onderzoeks- en trainingsplatform opgericht om ervaringen en kennis op grote schaal te delen (opleidingen, machinebouwplannen, data,…).

De technologie wordt vergeleken met andere additieve metaalfabricagetechnologieën (eigenschappen van de werkstukken, kosten) en er wordt een processimulatietool ontwikkeld.

Doelgroep

Kmo's, scholen, universiteiten, fablabs,… en gelijkaardige organisaties.

Referentie(s)

Interreg Fabricar3v 1.1.362

Project partners

Interreg Fabricar3v Partners

België : Cenaero, Sirris, Université de Mons, FLAM3D

Frankrijk : CNRS, CRITT-MDTS, Ecole Centrale de Lille, Machine 3D, Université de Lille.

Financieel

Interreg-fwvl (FEDER + CNRS + SPW DGO6)
Totaal budget (with subsidies) : 3.568.640 €
France, total budget : 2.084.601 €
Wallonia, totaal budget : 1.128.036 €
Flanders, totaal budget : 356.000 €
Sirris budget : 261.744 €

  • Sirris : 65.436 €
  • SPW DG06 : 65.436 €
  • FEDER : 130.872 €

Timing

Van 01/01/2019 tot 31/12/2022

Meer weten over dit project en de mogelijkheden voor uw onderneming?

Contacteer ons!

julien.magnien@sirris.be
+32 491 34 53 88