Wind Energy Technology Summit 2022 bouwt mee aan de energietransitie

Artikel
Pieter Jan Jordaens

Dit artikel gaat over de Wind Energy Technology Summit 2022. Ben je op zoek naar het programma van de Wind Energy Technology Summit 2023? Ontdek het hier

Nog voor de recente ontwikkelingen die onze energievoorziening treffen, had de Belgische overheid de ambitie om de productie van hernieuwbare energie een versnelling hoger te schakelen. Hiervoor kijkt men in de eerste plaats naar offshore wind in de Belgische Noordzee. Technologische innovatie krijgt een belangrijke rol en daar spelen we met de tweede editie van de Wind Energy Technology Summit in juni op in.

Na een succesvolle eerste editie verleden jaar organiseert Sirris voor de tweede keer de Wind Energy Technology Summit in partnerschap met OWI-Lab, Agoria, Blauwe cluster en WaterstofNet. Doel van deze reeks events en een innovatie-masterclass is om Vlaamse bedrijven en organisaties te informeren en te inspireren inzake technologieontwikkelingen in de (offshore) windenergiesector. Eveneens delen we marktinzichten en innovatietrends uit de sector. Dit zowel om gevestigde partijen te verrijken met de nieuwste inzichten, maar ook om nieuwkomers inzicht te geven in deze innovatieve en snel evoluerende sector. Windenergie op land en op zee zal de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de energiemix in België, daarom deze specifieke thematische summit.
 

The time is now !

Recente beslissingen van de federale regering die meer windenergie op zee, en op land ambiëren, zullen een extra impuls geven aan de sector. De regering wil de productie van hernieuwbare energie fors versnellen en kijkt hiervoor in de eerste plaats naar offshore wind in de Belgische Noordzee. Hierbij ambieert men een verviervoudiging van de capaciteit op zee tot 8 GW en wenst men de eerste windturbines van de Prinses Elisabethzone operationeel te hebben in 2027.
 
Eveneens wenst men de eerste en oudste offshore zone te optimaliseren met nieuwe, grotere windturbines. Een dergelijk proces, dat ook wel ‘repowering’ benoemd wordt en waarbij men bestaande oudere turbines die minder efficiënt zijn, vervangt door meer efficiënte turbines van de laatste generatie, zou voor de eerste keer in de offshore windsector toegepast worden - een unicum. 
Interconnectie van de offshore windparken in Europa is ook een belangrijk thema: samen met de Noordzee-buurlanden ambieert de federale regering een versnelde uitbouw van een netwerk van windenergie op zee.  
Op land bekijkt men of er dankzij soepelere regels bij luchtvaart en defensie een extra 1,5 GW aan onshore windcapaciteit kan geïnstalleerd worden. 
 

Technologische innovatie speelt een sleutelfactor om op een kostenefficiënte en duurzame wijze deze ambities te realiseren. 

De Wind Energy Technology Summit sluit naadloos aan op deze plannen. Dit jaar staat er één masterclass op het programma en twee thematische events, waarbij experts uit eigen land en uit het buitenland de laatste nieuwe kennis en inzichten delen. Er zal ook ruimte zijn tot netwerking. 
 

Offshore windzone Princess Elisabeth

De 'Masterclass Research, development and innovation potential in the Princess Elisabeth offshore wind zone - Belgium's second offshore wind zone' van 27 juni speelt dit jaar in op innovatiethema’s die relevant zijn voor de ontwikkelingen van de nieuwe offshore windzone Princes Elisabeth.
 
Onderzoekers actief in de R&D samenwerking van OWI-Lab delen de laatste inzichten uit lopende R&D-projecten in de bestaande Belgische offshore windparken en linken de kennisopbouw aan onderzoek en innovatie thema’s die van nut zijn in de nieuwe geplande concessies, alsook op het thema inzake de repowering-ambities. Op het einde van de dag voorzien we eveneens een pitching-moment van innovatieve ideeën uit de industrie. 
 

Offshore windenergie en waterstofproductie

Op 8 juni 2022 organiseerden we het thematisch event 'Emerging Offshore Technologies: Production of green electrons & molecules at sea'. We bekijken in dit seminarie hoe het huwelijk tussen offshore windenergie en waterstofproductie in een nationale en vooral internationale context vorm krijgt, maar ook wat de (technologische) uitdagingen zijn voor de komende jaren. Waterstof vormt een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. Voor de Europese Commissie is het ontwikkelen van hernieuwbare waterstof op basis van wind- en zonne-energie een prioriteit. Het doel is de productie van waterstof te de-carboniseren.  De toenemende productie van offshore windenergie in Europa, naast andere vormen van energieproductie op zee die nog volop in ontwikkeling zijn, bieden tal van opportuniteiten om elektrolyse te combineren en te integreren. Het gebruik van waterstof zal geleidelijk aan worden ingevoerd in verschillende industriesectoren, zo ook in de offshore sector. 

Dit event wordt gesponsord door 
 

Cybersecurity in de offshore energiesector

Op 29 juni organiseren we een tweede thematisch seminarie 'Importance of cybersecurity for offshore (renewable) critical infrastructure'. Met de groei van offshore windturbines op zee, de bouw van interconnectiepunten en een offshore energie-eiland zal ook het belang van ‘cybersecurity’ van deze kritische infrastructuur aan belang winnen. Cybersecurity in de energiesector is nu reeds een belangrijk thema in de actuele geopolitieke context. In dit seminarie laten we cybersecurity-experts aan het woord over het belang van dit thema voor ontwikkelaars en uitbaters, maar we zoomen ook in op hoe de hele waardeketen van een offshore windpark (zoals leveranciers van allerhande sensor opstellingen, software, drones, etc.) aandacht dient te besteden aan dit topic met oog op nieuwe standaarden en ontwikkelingen in de sector. 

Interesse om bij te dragen aan deze Wind Energy Technology Summit of u als partner te verbinden aan één van de initiatieven? Neem dan zeker contact met ons op! 

 

 

In partnerschap met
 
 
 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be