Wat u kunt leren uit de eerste TechStack Belgium Survey

Nick Boucart

Op 20 mei worden tijdens de open space van TechStack Belgium de resultaten gedeeld van een survey die Sirris afnam bij meer dan 60 Belgische techbedrijven. In deze post lichten we alvast een tipje van de sluier!

Wie tech blogs leest of conferenties voor developers bijwoont, krijgt soms het gevoel dat er iedere maand een nieuwe programmeertaal of provider opduikt. Wanneer je als CTO of Tech Lead verantwoordelijk bent voor het aansturen van een team developers is het dan ook moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Daar willen wij bij helpen!

Afgelopen weken namen we samen met onze partner Skyscrapers de eerste TechStack Belgium Survey af. Daarin bevroegen we 67 Belgische bedrijven om een zicht te krijgen op hun tech stack. Los van alle hypes gaan we op zoek naar de nuance: wat gebruiken mensen die digitale diensten bouwen nu écht? 

Uitrol bij Belgische bedrijven

We splitsen de resultaten ook steeds op per type bedrijf, want niet iedereen hoeft te werken op dezelfde manier als giganten uit Silicon Valley. Door voortaan geregeld zo’n survey af te nemen kunnen we ook nagaan welke trends opduiken en welke verdwijnen.

Dat merk je bijvoorbeeld aan de manier van uitrol bij techbedrijven (‘deploying’). Traditioneel gebeurde dat op hun eigen servers, nadien kwamen de virtual machines op. Die zogenaamde cloud 1.0 was vooral log en traag, maar sinds de introductie van Docker en Kubernetes een jaar of zeven geleden biedt vrijwel iedere cloud-provider-containers aan.

In een notendop laten die net als fysieke containers toe om een lading veel handiger te verpakken. Het gaat dan wel niet om kleding of voeding, maar om de code van een toepassing samen met de bijbehorende configuratiebestanden, bibliotheken en dependencies die nodig zijn om de app uit te voeren.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be