Circular Economy Connect Logo Sirris Agoria Lerend Netwerk

Wat 4 jaar Lerende Netwerken Circulaire Economie ons leerden

06 juli 2021
Thomas Vandenhaute

Na vier jaar maken we de balans op van wat wijzelf en de deelnemende bedrijven opgestoken hebben uit de Lerende Netwerken CE Connect. Waar staat zo’n lerend netwerk voor? Welke topics kwamen aan bod? Welke inzichten verwierven we, welke lessen konden we leren?

In een eerste blog hadden we het al over de ervaring van de deelnemers van onze lerende netwerken. Dit tweede deel gaat dieper in op de lessen die we trokken uit vier jaar Lerend Netwerk CE Connect.   

Op 17 november 2016 kwamen acht gemotiveerde, voortrekkende bedrijven voor het eerst samen in het Agoria-Sirris Lerend netwerk CE Connect. Intussen zijn we 22 sessies verder en hebben we twee volwaardige lerende netwerken, waaraan in totaal zo’n 30 bedrijven per jaar kunnen deelnemen. De afgelopen vier jaar hebben meer dan 40 experts uit binnen- en buitenland bijdragen geleverd. Ook meer dan 30 praktijkcases zijn voorgesteld, telkens vanuit een specifiek  onderwerp.

Waar een lerend netwerk voor staat

Ondanks de recente hype rond circulaire economie, zijn er geen pasklare antwoorden voor het implementeren van de principes van de circulaire economie op de bedrijfsvloer. Bij Sirris en Agoria geloven we dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede en minder goede ervaringen. 

In het lerend netwerk komt een vaste groep van gelijkgestemde bedrijven gedurende een periode van een jaar vier keer samen. Deze sessies organiseren we bij voorkeur bij de deelnemende bedrijven of bedrijven die hun case kunnen voorstellen en koppelen dit aan een bedrijfsbezoek. We moedigen de deelnemers ook aan om contact met elkaar te houden tussen de sessies door. Waar zinvol, kunnen ze elkaar gebruiken als klankbord op het ogenblik dat daar de nood aan is.

De onderwerpen die we belichten, zijn de uitdagingen die de bedrijven zelf aanreiken.

Inzichten uit vier jaar CE Connect

Alle geleerde lessen uit de afgelopen vier jaar oplijsten in deze blog is natuurlijk onmogelijk. Er zijn bijzonder veel onderwerpen aan bod gekomen.

Wat zijn de blijvende hot topics in de circulaire economie? Hier is onze top 5:

 1. Circulair productontwerp en de relatie met de verdienmodellen. Hoe vanuit een dominant lineair economisch model succesvolle circulaire projecten opzetten?
 2. Vermarkten van circulaire producten en diensten. Hoe kan mijn bedrijf ons circulaire product of product-dienstcombinatie succesvol verkopen?
 3. Opzetten van samenwerking in de waardeketen. Hoe kan ik mijn rol in de circulaire keten vinden en verzekeren dat de kosten-baten gespreid zijn over de keten?
 4. Recenter, maar groeiend in belang, het meten van vooruitgang. Hoe scoort mijn product in een circulaire context? Hoeveel vooruitgang maakt mijn organisatie in de circulaire transitie?
 5. Van het schalen van de circulaire (proef)projecten naar het realiseren van structurele omzet met circulaire producten en diensten.

Wat zijn de concrete operationele uitdagingen die we steeds zien terugkeren? Dit is onze analyse:

 • Financiering van circulaire projecten. Hoe krijg ik de financiering voor mijn circulaire product-dienstcombinatie rond?
 • Digitale technologie en de circulaire economie. Hoe kan ik digitale technologie optimaal benutten om mijn circulaire ambities waar te maken?
 • Wet en regelgeving, en de circulaire economie. Hoe omgaan met de risico’s verbonden aan zowel opkomende wet- en regelgeving als met ‘oude’ lineaire regelgeving bij het realiseren van mijn circulaire activiteiten.

De top 10 van belangrijkste inzichten uit vier jaar lerende netwerken CE Connect op een rij:

 1. Start vanuit de noden van de klant. Los klantenproblemen op met een circulair aanbod. Kom uit uw kot en wees nederig. https://www.sirris.be/nl/kom-uit-uw-kot-en-wees-nederig-vreemde-sleutels-tot-circulair-succes
 2. De praktijk bij het opzetten van nieuwe waardeketens is gestoeld op openheid en vertrouwen. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/product-dienst-combinaties-opzetten-de-praktijk-een-kwestie-van-vertrouwen
 3. Een circulaire strategie voor je bedrijf bestaat niet. Ze bestaat wel voor een specifieke productgroep en klantensegment. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/robuust-en-veerkrachtig-door-circulaire-aanpak
 4. Een nieuw verdienmodel brengt ook andere competenties en zelfs een andere bedrijfsorganisatie met zich mee. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/zo-maakt-u-uw-organisatie-klaar-voor-uw-circulaire-ambities
 5. Veel juridische drempels zijn al eerder opgelost. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/juridische-drempels-bij-circulair-ondernemen-feit-fictie
 6. Retourlogistiek maakt of kraakt je circulaire business case. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/efficiente-retourlogistiek-maakt-kraakt-uw-circulaire-businesscase
 7. Alleen draai je in cirkeltjes. Samenwerking is het nieuwe normaal. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/samenwerking-aan-de-basis-van-circulair-ondernemen
 8. Met technologie alleen bouw je geen circulair model. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/circulaire-innovatie-met-technologie-alleen-red-je-het-niet
 9. Productontwerp is de sleutel, maar er zijn valkuilen. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/ecodesign-de-sleutel-tot-de-circulaire-economie
 10. Productontwerp en dienstontwerp zijn onlosmakelijk verbonden en dragen bij tot het verdelen van de kosten en baten doorheen de keten. https://www.sirris.be/nl/inspiratie/veldeman-bedding-brengt-circulair-ontwerp-naar-praktijk

De belangrijkste inzichten zijn ook opgenomen in de Cesar Tool die u kunt gebruiken om de circulaire opportuniteiten voor uw bedrijf te identificeren.  

Het jaarlijkse instapmoment is aangebroken...

We voorzien een jaarlijks instapmoment, waarbij we op basis van een intakegesprek nagaan welk lerend netwerk het meest waardevol zou zijn en om de beoogde uitdagingen, onderwerpen en gewenste werkvormen in kaart te brengen.    

Interesse om zelf deel te nemen? Neem contact met ons op en we plannen een intakegesprek in, waarmee we u meteen voorrang geven op de voorinschrijving. We zijn ervan overtuigd dat we het komende jaar heel wat doorbraken in het circulaire landschap zullen optekenen. Zorg ervoor dat één ervan bij u is. The time is now!

Weet u niet zeker of op dit ogenblik een lerend netwerk wel het format is dat best past bij uw organisatie ? Geen nood, er is zeker een format dat wel aansluit bij uw noden. We overlopen graag met u de mogelijkheden uit het aanbod van Sirris en Agoria, en van derden, en we zoeken samen uit hoe u het snelst concrete vooruitgang kunt boeken.  

]]>

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be