Wat bedrijven leerden uit Lerend Netwerk CE Connect

Thomas Vandenhaute

Na vier jaar maken we de balans op van wat wijzelf en de deelnemende bedrijven, grote bedrijven en kmo’s, opgestoken hebben uit de Lerende Netwerken CE Connect. Wat is onze aanpak? Wat is de waarde ervan? En wat betekende deelname aan ons lerend netwerk voor de bedrijven zelf?

In deze eerste blog van twee geven we wat meer inzicht in de ervaring van de deelnemers. Het tweede deel gaat dieper in op de lessen die we trokken uit vier jaar Lerend Netwerk CE Connect.   

Sinds 2016 is het Agoria-Sirris Lerend netwerk CE Connect sterk geëvolueerd. Intussen zijn er twee volwaardige lerende netwerken die we jaarlijks opnieuw organiseren. Het overgrote deel van de bedrijven die sinds het begin deelnemen zijn er nog steeds actief in en maken nu deel uit van het Lerend Netwerk 'CE Connect Advanced', waarin ook andere bedrijven deelnemen die al omzet genereren met circulaire producten of diensten.

Vorig jaar lanceerden we een Lerend Netwerk 'CE Connect Inspire', waarin we mikken op bedrijven die hun eerste circulaire projecten hebben opgezet of deze aan het opzetten zijn.      

Hoe zien wij een lerend netwerk?

Enerzijds zijn de koplopers al volop bezig met circulaire economie, maar stoten nog op barrières, anderzijds riskeren bedrijven die te lang wachten uit de markt geprezen te worden. Kleinschalige experimenten kunnen toelaten om zonder groot risico uit te zoeken wat wel en niet werkt. Ondanks de recente hype rond circulaire economie, zijn er geen pasklare antwoorden voor het implementeren van de principes van de circulaire economie op de bedrijfsvloer. Bij Sirris en Agoria geloven we dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede en minder goede ervaringen. 

In het lerend netwerk komt een vaste groep van gelijkgestemde bedrijven gedurende een periode van een jaar vier keer samen. Deze sessies organiseren we bij voorkeur bij de deelnemende bedrijven of bedrijven die hun case kunnen voorstellen en koppelen dit aan een bedrijfsbezoek. Gedurende de COVID-19-pandemie werden de sessies digitaal georganiseerd en hebben we het gemis aan bedrijfsbezoeken en live interactie trachten te compenseren met extra sessies en toegang tot het gezamenlijke digitale platform waarop alle info van het lerend netwerk verzameld is. Dit digitale platform willen we zeker behouden in komende werkjaar.

We moedigen de deelnemers ook aan om contact met elkaar te houden tussen de sessies door. Waar zinvol, kunnen ze elkaar gebruiken als klankbord op het ogenblik dat daar de nood aan is.

De onderwerpen die we belichten zijn natuurlijk de uitdagingen die de bedrijven zelf aanreiken.

Wat melden de deelnemers over de waarde van de lerende netwerken?

Kmo’s worstelen dikwijls bij het kiezen van waarop ze hun beperkte tijd en middelen best inzetten. Via een lerend netwerk kunnen ze snel leren van wat andere bedrijven hebben geprobeerd, wat wel en wat niet goed werkt. Het vinden van de reeds aanwezige sterke punten in uw kmo is hierbij de clou. Het helpt als u weet waarop u precies moet letten. De sterkte van zo’n lerend netwerk is dat het de belangrijkste randvoorwaarden snel blootlegt: productontwerp en productkwaliteit, dienstverlening, relatie met de klant, kennis van specifieke klantensegmenten, waardevolle samenwerkingen, … Door de voorbeelden en geleerde lessen van andere bedrijven rond deze onderwerpen, komen de prioritaire werkpunten, maar ook de sterke punten voor uw bedrijf in het vizier. Met deze bagage kunt u snel en met redelijke zekerheid op succes vervolgstappen zetten.

“In ons bedrijf lopen verschillende circulaire projecten die als losse initiatieven gestart zijn. Het Lerend Netwerk CE Connect is voor ons een hulp om voeling te krijgen met de goede praktijken die ook wij kunnen benutten. De getuigenissen van andere bedrijven en van de inbreng van experts geeft ons zelfvertrouwen dat we op de goede weg zijn. Het is verrassend hoeveel inspiratie je krijgt, ook van bedrijven uit compleet andere sectoren. De deelname aan het lerend netwerk heeft onze plannen een boost gegeven.“
Karl Huylebroeck (CEO Roltex)

Voor veel (eerder grotere) bedrijven is het een uitdaging om het circulaire denken en de aanpak met al zijn facetten (productontwerp, verdienmodel, samenwerking in de keten, financiering, ….) door de juiste personen en rollen in organisatie te laten oppikken. In grotere organisaties is het een grote uitdaging om de circulaire strategische bedrijfsambities en de circulaire proefprojecten uitgevoerd op de werkvloer te koppelen. Het middelmanagement is dan ook aangestuurd op basis van lineaire KPI’s die niet noodzakelijk de circulaire doelen vooruithelpen.

Daarom begrenzen we het aantal deelnemers per bedrijf in ons lerend netwerk niet en laten het wisselend invullen. In de praktijk nemen soms tot zes deelnemers per bedrijf deel. Deze grote aantallen zijn meestal van het gastbedrijf waar de sessie van het lerend netwerk plaatsvindt. Deze momenten zijn de uitgelezen hefboom voor het gastbedrijf om circulariteit breed in de organisatie te laten oppikken. Deze uitdaging is zeker ook een onderwerp dat we in het komende werkjaar zullen oppikken.

“Het lerend netwerk CE Connect is voor ons een goede mix van theorie en praktijk. Experten belichten de verschillende aspecten van de circulaire economie en getuigenissen van uiteenlopende bedrijven toetsen dit aan de praktijk en tonen hoe concrete uitdagingen aangepakt kunnen worden. Bovendien brachten we via het lerend netwerk ons circulair ecosysteem in kaart en konden we zo circulaire opportuniteiten identificeren.”
Kris Van Bosstraeten - Project Manager Design Process (Atlas Copco Portable Energy)

In de meeste gevallen vormt het Lerend Netwerk een ondersteunend neventraject van de lopende bedrijfsprojecten. De feedback van bedrijven geeft aan dat het lerend netwerk, naast concrete aanknopingspunten en inzichten, ook een soort van morele steun biedt.

Het jaarlijkse instapmoment is aangebroken...

Interesse om zelf deel te nemen? Neem contact met ons op en we plannen een intake-gesprek in, waarmee we u meteen voorrang geven op de voorinschrijving. We zijn ervan overtuigd dat we het komende jaar heel wat doorbraken in het circulaire landschap zullen optekenen. Zorg ervoor dat één ervan bij u is. The time is now!

Weet u niet zeker of op dit ogenblik een lerend netwerk wel het format is dat best past bij uw organisatie ? Geen nood, er is zeker een format dat wel aansluit bij uw noden. We overlopen graag met u de mogelijkheden uit het aanbod van Sirris en Agoria, en van derden, en we zoeken samen uit hoe u het snelst concrete vooruitgang kunt boeken. 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be