Veldeman Bedding brengt circulair ontwerp naar praktijk

Thomas Vandenhaute

Veldeman Bedding in het Limburgse Opglabbeek is één van de belangrijkste matrassen- en beddenfabrikanten van Europa. Het bedrijf werkt aan een duurzame aanpak van product en productie en zette recent haar eerste circulaire collectie om in praktijk.

Het familiebedrijf kwam enige tijd geleden al tot het besef dat de klassieke manier van produceren niet meer verantwoord was, omwille van de grote bijdrage aan de afvalberg door de grote producten die er worden gemaakt. Het zette daarom een denktank op om de processen aan te passen, om zo op een duurzame manier duurzame producten te kunnen produceren. Zowel het product zelf als de omringende factoren werden kritisch bekeken. De bedden die het bedrijf maakt, kregen een nieuw, modulair ontwerp, waarvan delen recycleerbaar zijn, andere herbruikbaar. Ook reparatie en refurbishing zijn zo eenvoudiger, waardoor de levensduur van de producten kan worden verlengd. Om het concept praktisch haalbaar te maken, was er oog voor opbouw en materiaalkeuze: zo werd een makkelijke demontage mogelijk gemaakt en een uniforme materiaalstroom gecreëerd. Dit alles zonder aan kwaliteit in te boeten.

Het project startte met een product - het Velda Resleep-systeem, ontwikkeld met de principes van de circulaire economie in het achterhoofd. Eenmaal een ver gevorderd prototype gerealiseerd werd, was de volgende stap dit product in de markt te zetten en de toegevoegde waarde ervan te linken aan de veranderde marktnoden en wensen. Er diende een nieuw businessmodel te worden opgezet om de cirkel rond te maken. De opzet is dat boxspring en matras na gebruik worden teruggenomen, sommige delen hergebruikt, andere verwerkt. Dit in de praktijk omzetten bleek een hele uitdaging. Welke markt beogen? Hoe de dealers betrekken en klanten overtuigen?

Realistische aanpak

Veldeman Bedding is lid van het lerend netwerk Circular Economy Connect en kwam zo in contact met de expertise en ervaring bij Sirris rond circulaire economie. Samen werd een praktische en realistische aanpak uitgewerkt, onder meer via drie workshops met alle betrokken partijen. Zaken die hierbij aan bod kwamen, waren onder meer product-as-a-service, identificatie van de klantensegmenten, welke concrete acties te nemen, welke productaanpassingen nodig, ...

Zo kwam men tot verschillende inzichten die opgenomen werden in verschillende pilootprojecten, waarin met een klein team iteratief en procesmatig tewerk werd gegaan en vele kleine stappen werden gezet. Op die manier is het mogelijk snel te leren, ervaring op te doen, wat in een eerste fase belangrijker is dan optimale processen uitwerken voor verkoop, levering en productie.

Op maat van vereisten

Concreet kon Veldeman een beperkt aantal specifieke klantensegmenten identificeren die elk met een circulair aanbod op maat benaderd worden. Elk klantensegment heeft immers zijn eigen noden en vereisten. De sleutel is dat circulaire economie voor elk van de klanten een andere waarde heeft en dus ook een andere finaliteit, zoals bijvoorbeeld een lange levensduur, recycleerbaarheid, herstel- en herbruikbaarheid. Door modulair te werken, is het bovendien mogelijk met beperkte middelen een breed aanbod te realiseren.

"Als producent ben je dus op zoek naar een modulair ontwerp dat verschillende doelgroepen op maat in hun behoeften en wensen kan voorzien. Dat is een hele uitdaging."
Valerie Veldeman, Business Controller bij Veldeman Bedding

Zo kon Veldeman Bedding goed voorbereid aan de marktzetting van zijn duurzame beddingcollectie beginnen. De officiële voorstelling van het systeem als 'vel_you' vindt plaats op de IMM, de internationale vakbeurs voor meubels en binnenhuisinrichting, in Keulen. Op termijn zal de methodologie verder worden uitgebreid en toegepast voor alle producten binnen het aanbod van de fabrikant. Zo zal Veldeman stap voor stap zijn volledige productgamma aanpassen en bijdragen aan de realisatie van een meer circulaire toekomst.

(Bron beeld: Veldeman)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be