Tijd voor een gesprek met uw afvalinzamelaar

20 mei 2019
Thomas Vandenhaute

Samenwerking en circulair ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat we zelf de daad bij het woord willen voeren, zullen we de doorstroming van kennis via de Cirkeltips onder de aandacht brengen via een reeks blogs. Hierbij een eerste blog waarin we u verwijzen naar enkele concrete stappen over afspraken maken met afvalinzamelaars. 

Binnen het project AFVALorisatie (Sirris, Agoria, Ovam) zoeken we antwoorden op de concrete vragen waarmee maakbedrijven worstelen op het vlak van afvalpreventie, afvalvalorisatie en het sluiten van de materiaalkringlopen. We zijn ervan overtuigd dat het nemen van vele kleine stappen een goede praktijk is. Op die manier krijgt u de kans om snel ervaring op te doen, te leren en een continue verbetering op te zetten.

Ook voor uw afvalbeheer is samenwerking de in te slagen weg. U kunt als maakbedrijf immers niet zelf alle neven- en reststromen recycleren en hergebruiken. U beschikt wellicht ook niet over alle kennis van recyclageprocessen, de succesfactoren ervan enz.

Bouw kennis op en handel ernaar

We zien bij verschillende bedrijven uit de maakindustrie dat gelijkaardige afvalstromen via sterk uiteenlopende methoden verwerkt worden (recyclage, verbranding, …). Wellicht zijn daar in vele gevallen specifieke redenen voor, zoals de vervuilingsgraad van de afvalfractie. Deze vervuiling kan inherent verbonden zijn aan de producten en verwerkingsprocessen uit de productie. Zo zal met olie verontreinigd hout natuurlijk niet dezelfde verwerking ondergaan als zuivere fracties. Het kan dus zijn dat A-hout als B-hout of C-hout verwerkt wordt, omdat het gemengd aangeboden wordt. Het is dus zinvol dat u hierover kennis opbouwt en er naar handelt. Hier komen zeker een aantal praktische afspraken bij kijken die u met uw afvalinzamelaar of verwerker kunt bepreken.

Dit is slechts één voorbeeld waarover u afspraken kunt maken. U kunt zelf ook wel een lijst maken van onderwerpen die u graag even wilt afstemmen. Mogelijk wilt u iets aan het inzamelcontract aanpassen. Maar hoe begint u hieraan?  

Ga naar de cirkeltips om erg concrete en haalbare tips te krijgen die u toelaten een nieuwe stap te zetten: 

Verkiest u één artikel waarin deze info in zijn geheel is samengebracht? Lees dan zeker onze eerdere blogpost.   

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot je afval- en materialenbeheer? Laat ze ons weten! We werken dan concrete tips uit die niet alleen u, maar ook andere maakbedrijven kunnen helpen.

(Bron foto: Mol Cy)


Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be