Technische bijstand bij vervanging van lakinstallatie voor Atlas Copco

Case
Joey Bosmans
Arantxa Penninger

Atlas Copco, producent van compressoren en persluchtsystemen, stond voor een grote uitdaging: de vervanging van de lakstraat die in de site in Wilrijk gebruikt wordt om compressorelementen te voorzien van een beschermende verflaag. Atlas Copco deed een beroep op de kennis en expertise van Sirris op het vlak van coatings en automatisatie om het te assisteren bij deze complexe oefening.

Bij de start van het project voerde Sirris een procesanalyse uit, waaruit mogelijke verbeterroutes werden voorgesteld, met als focus de efficiëntie van het proces verbeteren en doorlooptijden verkorten. Dit kon gebeuren door een optimalisatie van de procesparameters met behoud van de huidige coating of ook door het gebruik van een alternatieve coating en/of proces. 

Evaluatie van tien alternatieve coatings

In een uitgebreide studie in samenwerking met verschillende verfleveranciers werden niet minder dan tien alternatieve coatings geëvalueerd.  De coatings werden geacht de eigenschappen van het bestaande systeem te evenaren en bijkomende voordelen te kunnen bieden ten overstaan van doorlooptijd, flexibiliteit rekening houdend met kost, rendement en milieuaspecten. 

Alle voorgestelde coatings werden aangebracht op proefonderdelen en uitgebreid onderworpen aan kwaliteitstesten volgens specificaties van Atlas Copco. Na een grondige evaluatie van de resultaten, zijn er momenteel bijkomende testen opgestart in samenwerking met enkele verfleveranciers om de coatings verder te evalueren op volledige compressorelementen. 

Sirris zal Atlas Copco blijven ondersteunen bij een mogelijke implementatie van een nieuwe coating en een verdere ontwikkeling van de verfinstallatie. 

Auteurs

Profile picture for user joey.bosmans@sirris.be
Joey Bosmans

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be