Resultaten marktonderzoek rond oppervlakte-functionaliteiten en de maakindustrie

10 maart 2020
Olivier Malek

Wat is de rol van oppervlaktefunctionaliteiten, en in het bijzonder de rol van texturen, in de maakindustrie in België ? Dat is de vraag die we afgelopen zomer aan onze lidbedrijven stelden in het kader van het uitrollen van een dienstverlening rond oppervlaktetexturen. De (beknopte) resultaten presenteren we u in dit artikel.

Het is belangrijk dat de activiteiten van Sirris relevant zijn voor de lidbedrijven, daarom bevragen we regelmatig de markt. In dit geval hebben we een aantal bedrijven zowel online als 'live' bevraagd over de rol van oppervlaktefunctionaliteiten, en in het bijzonder hoe men gestructureerde oppervlakken ziet voor de eigen onderneming en diens toepassingen. De doelstellingen waren eenvoudig: achterhalen welke technologische uitdagingen we moeten aanpakken en welke diensten we kunnen aanbieden aan de markt.

Nuttige oppervlaktefunctionaliteiten

Een eerste vraag was 'Welke oppervlaktefunctionaliteiten zijn voor u nuttig ?' Het was mogelijk om hier meer dan één functionaliteit aan te geven, omdat dit vaak ook het geval is in de praktijk. Hieruit bleek dat tribologie (wrijving) veruit de meest gevraagde functionaliteit is. Het verbeteren van wrijving tussen contactoppervlakken speelt een belangrijke rol in het dynamische gedrag en de levensduur van machines en voertuigen. In veel omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in de voedings- en farma-sectoren, spreekt men zelfs van droge wrijving, iets waar texturen een mooie opportuniteit bieden. In een andere blog, die wordt gepubliceerd in de komende weken, zult u hierover meer uitleg krijgen. Hiernaast spelen thermisch en optisch gedrag een grote rol, dankzij de vraag hiervoor vanuit de verlichtingsindustrie en de lucht- en ruimtevaart. De andere functionaliteiten werden vaker gevraagd door die enkele bedrijven die specifieke toepassingen voor ogen hadden, maar waren geen algemeen terugkerende thematieken.

Rol van oppervlaktefunctionaliteiten

Wanneer we vroegen naar de rol van oppervlaktefunctionaliteiten zeiden 81 procent van de respondenten dat ze verwachten dat het een belangrijk thema nu en in de toekomst zal zijn, met groeiende noden. 64 procent gaf ook aan dat ultrakort gepulste lasertexturering een thema van de toekomst is voor hun en 33 procent gaf aan dat het niet toepasbaar is (de rest gaf aan het niet te weten). Het is duidelijk dat in sommige gevallen texturen geen optie zijn en/of onvoldoende de noden inwilligen, en dat coatings duidelijk de betere keuze zijn.

Meerwaarde

Hiernaast is ook gekeken in welke mate toegevoegde oppervlaktefunctionaliteit als meerwaarde kan dienen voor een onderneming. 61 procent antwoordde dat deze oppervlaktefunctionaliteiten hun product meer waard maken en dus competitiever, zeker indien het productieproces om deze functionaliteiten aan te brengen slechts een beperkte impact heeft. In sommige gevallen wordt ook geantwoord dat het geen hogere verkoopwaarde geeft maar een essentiële voorwaarde om het product te fabriceren.

Nieuwe initiatieven

Een andere belangrijke vraag is hoeveel bedrijven actief projecten zullen opstarten rond deze thematiek. 59 procent gaf aan dat ze nieuwe initiatieven zullen opstarten rond dit thema, terwijl 27 procent afwacht tot de technologie meer matuur is geworden.

Uit deze marktstudie is dus duidelijk geworden dat oppervlaktefunctionaliteiten een belangrijk toekomstthema is en dat Sirris een belangrijke rol kan spelen bij het ondersteunen van bedrijven in het zetten van verdere stappen hierrond. Wij hebben met onze afdeling Smart Coatings en Precision Manufacturing (Laser Texturing) de juiste competenties in huis om hier voldoende ondersteuning in te bieden. Vragen? Neem contact met ons op!

De mogelijkheden met functionele oppervlakken zijn enorm. Sirris toonde dit potentieel al in een e-book dat u nog altijd kunt downloaden.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be