Provan bekroond tot Fabriek van de Toekomst

03 augustus 2017
Case
Pascal Pollet

De bedrijven Continental, Dentsply Implants, Newtec en Provan zijn de eerste fabrieken van de toekomst in ons land. Deze technologiebedrijven investeerden de voorbije jaren zodanig in state-of-the-art productietechnologie, digitalisering, sociale innovatie en ecologie dat ze vandaag tot de wereldtop behoren op het vlak van productie. Terecht ontvingen ze hiervoor op 3 februari de Factory of the Future-award. We zetten deze opmerkelijke bedrijven een voor een in de kijker.

Vier bedrijven hebben na een assessmentproces de status van ‘Fabriek van de Toekomst‘ bereikt. Een ervan is metaalbewerkingsbedrijf Provan, dat vestigingen heeft in Genk en Bilzen en instaat voor manuele en automatische laswerken, laser- en plaatbewerking, profielbewerking en assemblage voor klanten uit verschillende industriële sectoren. Een doorgedreven aanpak op basis van quick response manufacturing (QRM) staat centraal in alles wat het doet. Provan besteedde met de invoering van een nieuw operationeel planningssysteem veel aandacht aan het concept van de digital factory. Het productieproces werd quasi volledig gedigitaliseerd, ter ondersteuning van QRM. 

Quick response manufacturing

QRM is de filosofie binnen Provan. Doel hierbij is de doorlooptijden binnen de organisatie te verkorten en met zo weinig mogelijk voorraad te werken, zodat een heel snelle doorstroming van producten in de organisatie mogelijk wordt. Door in kleinere batches te werken wordt de lead time van de productie korter. Dit betekent ook voor de klant dat hij veel sneller kan inspelen op de noden van zijn markt, dat hij zijn voorraad kan verminderen en dat hij bij productaanpassingen deze aanpassingen veel sneller op de markt kan introduceren. 

Deze resultaten van deze aanpak zijn indrukwekkend: niet alleen konden de doorlooptijden van enkele van de belangrijkste producten aanzienlijk worden teruggedrongen, de toegevoegde waarde van het productieproces bij Provan verdrievoudigde over de laatste vijf jaar en ook de ecologische impact van de productie werd aanzienlijk gereduceerd. 

Betrokken medewerkers en partnernetwerk 

Quick Response Manufacturing is maar één van de factoren die het succes en de sterke groei van Provan verklaren. Ook de medewerkers spelen een cruciale rol.  Er heerst een grote loyaliteit tegenover het bedrijf. Het QRM-verhaal impliceert dat de operator maximaal betrokken wordt in het hele proces. Betrokkenheid is immers één van de grootste motivatoren. Voorts stimuleert het systeem de zelfstandigheid van de werknemers en wordt er ingezet op opleidingen en crosstraining binnen het atelier, waardoor de werknemers zeer polyvalent geworden zijn. 

Het Limburgse bedrijf gelooft sterk in de meerwaarde van een netwerk met andere bedrijven.

Provan focust zich op zijn kernactiviteiten en wil een totaalpakket aanbieden aan de klanten. Om dat te realiseren, bouwt de onderneming een netwerk op met andere collega’s in de markt, die een meerwaarde kunnen betekenen om dat totaalpakket aan te bieden. De creatie van dit partnernetwerk voor toeleveranciers zorgde voor een betere samenhang doorheen de waardeketen. De partners moeten wel voldoen aan dezelfde filosofie en dezelfde manier van denken als Provan vandaag al realiseert voor zijn klanten. 

Toekomstgerichte visie

Het bedrijf gaat voor uitmuntendheid op alle vlakken: op het vlak van QRM, van HR, van toeleveringsketen en op het vlak van operations, om zo altijd een stapje voor te blijven ten opzichte van de 'concullega’s' en van de markt. 

Provan ziet de komende jaren verdere groeimogelijkheden door meer te exporteren. Intussen blijft het ook investeren in technologie en in mensen. In oktober 2014 werd de laatste nieuwe lasrobot geplaatst en ook in de toekomst zullen nieuwe investeringen volgen in state-of-the-art machines. Daarnaast zal men ook blijven inzetten op mensen. In 2015 staat een groei gepland van de huidige 65 naar 85 werknemers. Dus het spreekt voor zich dat ook daar ook investeringen naartoe moeten gaan om met goed opgeleide mensen het verschil te kunnen blijven maken in de markt. 

In het kader van Made Different begeleiden Sirris en Agoria momenteel nog 140 andere bedrijven in hun transformatie naar Fabriek van de Toekomst. Deze bedrijven hebben momenteel één of meerdere transformaties lopen. Deze bedrijven zijn actief  in een brede waaier van sectoren: technologische industrie, voeding, textiel, papier, farmaceutica, transport, chemie, leder, meubel, medisch, bouw, … Het gaat zowel om kmo’s (66 procent) als grote ondernemingen (34 procent), verspreid over alle Vlaamse provincies. Sirris en Agoria schatten dat er tegen 2018 ongeveer 50 bedrijven het label ‘Factory of the future’ zullen verwerven. Tijdens deze termijn willen ze bovendien 500 bedrijven bereiken en begeleiden bij het realiseren van een of meerdere transformaties (terwijl de 50 Factories of the Future in alle zeven transformaties excelleren). 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be