Proeftuin operatorondersteuning loopt ten einde, ondersteuning bedrijven blijft!

05 juli 2021
Bart Verlinden

De klant en zijn product veranderen snel, de maakindustrie past zich aan. Om competitief te blijven, dienen productiesystemen steeds wendbaarder en slimmer te zijn, waarbij de operator een steeds belangrijkere rol krijgt. Dit vraagt om oplossingen die de fysieke en cognitieve belasting van de operatoren kunnen reduceren, en daarom richtte Sirris een proeftuin op rond operatorondersteuning. Het project loopt nu ten einde, een geschikte gelegenheid om u de resultaten voor te stellen!

De voorbije jaren zijn de eisen die de klanten aan maakbedrijven stellen veranderd: klanten willen complexere, gepersonaliseerde producten met een hoge toegevoegde waarde in kleinere series en met korte doorlooptijden tegen de laagst mogelijke kost. Deze eisen resulteren in een verhoogde complexiteit in productie: een grotere variatie aan producten moet op een kosten- en tijdsefficiënte manier geproduceerd worden. Om deze complexiteit te kunnen beheersen - en dus wendbaarder te zijn - moeten de productiesystemen slimmer worden.

Ten gevolge van de groeiende complexiteit in productie, is de werkdruk in de maakindustrie de voorbije jaren aanzienlijk gestegen. Daarenboven is technisch geschoold personeel moeilijk te vinden (en soms nog moeilijker te houden). Om competitief te kunnen blijven, is het bijgevolg noodzakelijk om operatoren in te zetten bij waardetoevoegende operaties (waar hun vakmanschap ten volle benut wordt). Men zal de operatoren dus moeten gaan ondersteunen in hun job.

Innovatieve technologie ter ondersteuning

De technologische vooruitgang binnen het kader van Industrie 4.0 biedt hier een oplossing. Verschillende innovatieve technologieën kunnen ingezet worden ter ondersteuning van de operator en dit zowel om de fysieke als cognitieve belasting van de operatoren te reduceren. Dit moet leiden tot zogenaamd werkbaar werk. Maar hoe hiermee aan de slag gaan? Industrie 4.0 omvat een gigantisch aantal technologieën en toepassingen, wat het voor (kleine en middelgrote) maakbedrijven niet eenvoudig maakt om nog door het bos de bomen te zien.

Binnen het initiatief Industrie 4.0 Vlaanderen lanceerde Sirris in 2018 met steun van VLAIO een proeftuin rond deze thematiek. De doelstellingen van deze proeftuin waren van velerlei aard:

  1. Het verschaffen van een overzicht van mogelijke technologieën ter ondersteuning van operatoren in de brede maakindustrie
  2. Het uitwerken van inspirerende demonstratoren die deze technologieën tastbaar maken
  3. Het organiseren van workshops/masterclasses, zodat de bedrijven van deze technologieën konden proeven.

Initiatieven binnen de proeftuin

Een paar interessante initiatieven die we in het kader van de proeftuin konden verwezenlijken:

Inzetten van cobots

Mobiele robots voor het optimaliseren van productielogistieke taken

Digitale werkinstructies

Een terugblik op de proeftuin en haar activiteiten kunt u hier downloaden.

Een inspirerend filmpje vindt u hier.

 

Dienstverlening blijft

Het project loopt dan wel eind juni 2021 af, maar de projectpartners willen graag de bedrijven verder ondersteunen. Zit u dus met vragen over operatorondersteuning en wilt u als bedrijf transformeren? Neem contact met ons op!

Proeftuin 'Operatorondersteuning'

Meer informatie rond de proeftuin Operatorondersteuning kan u vinden via volgende link: proeftuin Operatorondersteuning. Dit met de steun van VLAIO in het kader van Industrie 4.0
 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be