Pami kiest met succes voor circulaire aanpak

14 juni 2019
Case

Pami ontwerpt en realiseert al meer dan 50 jaar kantoormeubilair en kantoorinrichting. Het bedrijf is sterk verticaal geïntegreerd en heeft een eigen afdeling voor onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, productie, logistiek, installatie, onderhoud en een herstelservice. Al jaren staat het belang van recycleerbare materialen en milieu-impactreductie hoog op de agenda.

Toch was Pami op zoek om ook zijn product- en dienstenaanbod beter te matchen met de waarden en principes van de circulaire economie. Hoe ver stond het hiermee en wat waren de volgende prioritaire stappen die het moest nemen? Sirris en Agoria ondersteunen Pami in deze zoektocht.

Door de solide basis en brede gedragenheid binnen het bedrijf was het mogelijk om via een aantal workshops met vertegenwoordigers van de directie, marketing, sales, onderzoek en ontwikkeling, productontwerp, kwaliteit, … op twee vlakken snelle vooruitgang te boeken.

Concept met vijf stappen

Een aantal circulaire strategieën en principes werden verkend, waarbij heel wat waardevolle pistes kwamen bovendrijven. Zo werd op zeer korte tijd een structuur voor een circulair product-dienstaanbod opgezet dat stoelt op de vele goede praktijken en sterktes die al jaren aanwezig zijn binnen het bedrijf. Pami heeft nu een raamwerk waarin ook de nieuwe producten en diensten passen. Intussen is het concept, bestaande uit vijf stappen, ook in de markt gezet: inventariseer - analyseer - creëer - revitaliseer - recycleer.

Rolluikkast wordt locker

Daarnaast werden een aantal erg concrete product-dienst-ideeën geselecteerd en uitgewerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de ombouw van een bestaande rolluikkast tot locker, om zo aan de veranderende noden van bedrijven te kunnen blijven voldoen. Deze upgrade kan bovendien gewoon ter plaatse bij de klant gebeuren. Een dergelijke snelle transformatie is alleen mogelijk dankzij het modulaire ontwerp van de producten.

Onder impuls van deze acties heeft Pami op het event Green Deal Circulair Aankopen op 23 mei 2018 zich explicieter geprofileerd. Door de verdere contacten met de circulaire aankopers en andere actoren zal het bedrijf een vinger aan de pols houden.

Ook verder doorgedreven aanpassingen aan circulaire verdienmodellen blijven hoog op de agenda staan. Hierbij doet de onderneming regelmatig een beroep op de externe inbreng van een breed scala aan stakeholders.

De aanpak om via concrete, gerichte acties te testen en assumpties te valideren wordt zo geïntegreerd in de dagelijkse werking en zal ook in de toekomst nog tot mooie resultaten leiden.

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be