Opportuniteiten en uitdagingen van end-of-life lithium-ion-batterijen

25 mei 2022
Artikel
Jan Kempeneers
Manie Conradie

De elektrificatie van wegvoertuigen neemt een hoge vlucht en we zien steeds meer van deze wagens aangedreven op lithium-ion-batterijen op onze wegen. Maar wat met de batterij wanneer deze einde-leven bereikt heeft? Twee jaar lang onderzocht het COOCK-project Re2Live deze en andere vragen. De voornaamste bevindingen zullen voorgesteld worden tijdens het publiek toegankelijk slotevent op 2 juni.

Kunnen batterijen die einde-leven zijn opportuniteiten (en uitdagingen) brengen voor onze bedrijven? kunnen we deze afgeschreven batterijen hergebruiken in andere toepassingen of ze recycleren, en hoe organiseren we dit op een economisch haalbare manier?

Dit event geeft u de belangrijkste conclusies uit het VLAIO COOCK-project Re2Live, waarbij u inzicht krijgt in de opportuniteiten en uitdagingen verbonden aan de end-of-life waardeketen van batterijen uit elektrische voertuigen, waaronder aspecten rond transport en logistiek, automatisering en ontmanteling, remanufacturing en mogelijk hergebruik en recyclage.

Welke topics zullen we behandelen?

  • Transport en verpakking van einde-leven lithium-ion-batterijen
  • Ontmantelingproces en -automatisering
  • Revisie en herbestemming van lithium-ion batterijen
  • Toepassingen als tweede leven
  • Recyclage van lithium-ion batterijen
  • Circulaire economie en businessmodellen
  • Beleidsaanbevelingen.

Doelpubliek

Dit event is bedoeld voor  bedrijven en stakeholders die interesse hebben in het potentieel van de waardeketen van einde-leven lithium-ion-batterijen uit elektrische voertuigen, waaronder professionals uit sectoren als logistiek, verpakking, technologie en automatisering, automotive, batterijtechnologie, energie, recyclage, maar ook beleidsmakers, onderzoekers, ...

Het Re2Live-slotevent vindt plaats op 2 juni 2022 in BluePoint Brussels. Wilt u erbij zijn? Het programma, verdere details en het registratieformulier vindt u hier!

In het VLAIO COOCK-project Re2LiVe onderzochten VIL, Sirris, VITO en VUB hoe Vlaamse bedrijven kunnen reageren op de opportuniteiten in de groeiende markt van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen. Speerpuntcluster Flux50 en SIM, en technologiefederatie Agoria waren hierbij ondersteunende partners.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Profile picture for user manie.conradie@sirris.be
Manie Conradie

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be