Re2Live

De recyclage van van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek. In het COOCK-project Re2LiVe wil Sirris samen met andere clusterorganisaties onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in deze groeiende markt.

Context

De opmars van elektrische voertuigen creëert een groeiende markt van specifiek voor deze toepassing ontwikkelde lithium-ion batterijen. Deze batterijen bevatten heel wat zeldzame materialen, waarvan de beschikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan door de sterk groeiende vraag. Een gepaste strategie rond het beheer van dit type batterijen eens ze het einde van hun levensduur in een voertuig hebben bereikt, kan hierop een antwoord bieden. Op deze manier wordt niet alleen een oplossing gevonden voor een toekomstig afvalprobleem, maar worden ook de nodige opportuniteiten voor de Vlaamse industrie en logistiek gecreëerd.

Dit project kadert in de transitie van Vlaanderen naar een circulaire economie.

Doelstelling

In het onderzoeksproject Re2LiVe wil Sirris samen met VIL, VITO, en VUB, en met steun van SIM, Flux50 en Agoria, onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in de groeiende markt van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen. Het doel van dit project is de volledige waardeketen van autobatterijrecyclage en de toepassingen voor stationaire energieopslag te onderzoeken, vanuit economisch, technisch, operationeel en maatschappelijk oogpunt.

Benadering

Het project is opgebouwd rond vier technologische werkpakketten:

  1. Logistiek (door projectpartner VIL): onderzoek hoe de logistiek rond de recyclage van lithium-ion-batterijen op de meest efficiënte manier kan worden georganiseerd, van bij de inzameling tot en met de materiaalstromen na recyclage.
  2. Automatisatie van het ontmantelingsproces (door Sirris): onderzoek wat de haalbaarheid is van automatische ontmanteling van batterijen, rekening houdend met de nodige technische, praktische en veiligheidsaspecten.
  3. Optimalisatie van het recyclageproces (door projectpartners SIM en VITO): verbetering van bestaande en implementatie van nieuwe processen gericht op en betere circulariteit van lithium-ion batterijen
  4. Second life toepassingen (door projectpartners Flux50 en VUB): onderzoek naar mogelijke herbestemmingen.

Doelgroep

Bedrijven uit de volledige waardeketen kunnen toetreden tot de gebruikersgroep. Het project richt zich onder meer tot logistieke bedrijven en organisaties actief in de afval- en recyclagesector, in spoorvervoer en binnenvaart, ondernemingen actief in de sector van distributie, onderhoud en recyclage van voertuigen, in de export van tweedehandsvoertuigen en onderdelen, zeehavens, ...

Projectpartners

VIL, SIM, VITO, Flux50, VUB

Timing

Het project loopt van 1 februari 2020 tot 31 januari 2022.

De eerste workshop (die online georganiseerd wordt) vindt plaats op 25 juni.

Extra informatie

Als lid van de gebruikersgroep kunt u het project van nabij opvolgen en sturen en heeft u als eerste toegang tot de projectresultaten. Bijkomend is het als lid van de gebruikersgroep een ideale gelegenheid om het netwerk uit te breiden.

Deelname aan de gebruikersgroep is kosteloos, maar vraagt wel een tijdsinvestering. De projectuitvoering berust bij  de partners, waardoor de tijdsinvestering in hoofde van de deelnemers zich beperkt tot een vijftal dagen tijdens de volledige projectduur, bestaande uit de deelname aan enkele workshops. Uiteraard kunnen of mogen deelnemers van de gebruikersgroep meer tijd spenderen aan het project, indien ze graag actiever betrokken worden bij bijvoorbeeld de uitbouw van demo’s, ...