innovation

Innovaders geven Belgische industrie meer concurrentiekracht

10 mei 2023
Artikel
Herman Derache

In haar laatste nummer van zijn magazine 'Reflect' zet VBO FEB de Innovaders in de kijker als tien innovatiepartners voor de Belgische industrie. Het Verbond van Belgische Ondernemingen laat in het artikel, Innovader-voorzitter Jan Laperre en ondervoorzitters Olivier Vandooren en Herman Derache, algemeen directeur van Sirris, aan het woord over het industriële landschap vandaag en de rol van de Innovaders daarin.

Dat de Innovaders - de tien collectieve centra die technische technologische vooruitgang in de verschillende sectoren ondersteunen - onder de aandacht blijven, is geen toeval. In uitdagende tijden als deze bewijzen ze meer dan ooit hun nut. Het concept van een collectief centrum was van bij de start heel vooruitstrevend, zo legt Herman Derache uit: al in 1947 bij de oprichting van de collectieve centra zag men in dat technologie de oplossing is voor de gemeenschappelijke uitdagingen. De centra waren toen een soort van open innovatieplatformen avant la lettre. Vandaag vormt innovatie nog altijd de kern. Veel bedrijven hebben immers niet de middelen en expertise om op eigen kracht te innoveren, dus helpen collectieve centra zoals Sirris om beschikbare technologie te verkennen en optimaal te benutten in producten en processen.

Groen en digitaal

Kijken we vandaag naar de industrie, dan zien we dat de behoefte om te innoveren over de grenzen van de sectoren heen almaar toeneemt, en het platform van de Innovaders helpt daarbij. De twee drijvende thema’s zijn momenteel de groene transitie en de digitale transformatie van de industrie. Herman Derache: “De komende jaren willen we allerlei kruisbestuivingen realiseren tussen bedrijven, sectoren, academische partners en andere organisaties, maar ook tussen de collectieve centra onderling, om binnen die thema’s het voortouw te nemen.”

Innovaders, zegt u?

Al hebben de collectieve centra zich pas in 2020 verenigd onder de naam 'Innovaders', toch is hun missie nog altijd dezelfde als van bij hun ontstaan in 1947: toegepast collectief onderzoek opzetten, om zo de innovatiekracht van de bedrijven in hun sector te versterken. Zo staan ze elk jaar tienduizenden Belgische bedrijven bij, vooral kmo's. Bedrijven kunnen bij de Innovaders terecht voor advies en begeleiding, vorming, onderzoek, demonstraties, publicaties ... De experts van de tien collectieve centra stellen hun diepgaande markt-, product- en technologische kennis en hun infrastructuur ter beschikking in een samenwerkingsformule op maat van elk bedrijf.

Ontdek het volledige aanbod per sector op de website van Innovaders.

Naast innovatietrajecten op maat, bieden de centra ook collectieve onderzoeksprojecten aan. In tegenstelling tot innovatietrajecten voor één onderneming, zijn dit relevante onderzoeken waarop verschillende bedrijven kunnen intekenen of ze kunnen ook zelf onderzoek initiëren. Dit verlaagt de (financiële) drempel om te innoveren, zeker voor kmo’s. De samenwerking met andere bedrijven uit uw sector en de link tussen Innovaders-partners onderling, zorgt bovendien voor een uitwisseling van kennis en expertise en leidt op haar beurt tot innovatie en groei.

Innovaders vinden zichzelf voortdurend heruit en omarmen nieuwe trends en evoluties. Zo blijkt de industrie steeds homogener, groeien sectoren naar elkaar toe en overlappen uitdagingen. Dit zal zich ongetwijfeld vertalen in nieuwe, nog nauwere samenwerkingen, over de grenzen van sectoren en disciplines heen.

Lees hier meer over de Innovaders en wat ze de afgelopen 75 jaar voor de industrie betekenden op onze blog.

Innovader voor de technologische industrie

Voorbeelden van de verschillende projecten die we voor en samen met de industrie uitvoeren, zijn Fighting Icing, waarbij ijsvorming op bijvoorbeeld wieken van offshore windmolens of viegtuigvleugels wordt bestudeerd en aangepakt, of het traject met 3E dat van een consultancybedrijf voor uitbaters van zonne-energieparken evolueerde naar een softwarebedrijf. 3E verhuurt vandaag zijn softwareplatform om zon- en windparken te beheren en het onderhoud efficiënt te plannen, met een voorname rol voor AI. Een derde voorbeeld van een succesvol project vinden we bij Altachem, dat deelnam aan een collectief project (Trinity) rond de inzetbaarheid van AMRs in hun productie van hogedrukventielen, -pistolen en professionele siliconespuiten.

Als rasechte Innovader en collectief centrum richt Sirris zich tot de technologische industrie, van maakbedrijven en machinebouwers tot softwarebedrijven, en dit al sinds 1949. Daarbij staan vijf grote thema’s centraal: advanced manufacturing, productinnovatie, digitale transformatie, groene transitie en innovatiemanagement.

Het volledige artikel, met de voorstelling van enkele collectieve centra, waaronder Sirris, en concrete voorbeelden van wat zij voor de industrie betekenen vindt u op de website van VBO (pdf).

Heeft u een specifiek technologisch of innovatief vraagstuk voor de (maak)industrie? Onze 150 Sirris-experts staan u graag bij met praktische advies. Leg ons uw uitdaging voor!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be