Fighting icing
Afgesloten

Fighting icing

Regio:
Vlaanderen
Gefinancierd door

Het project Fighting Icing strekt tot doel state-of-the-artkennis en oplossingen om problemen van ijsvorming in diverse toepassingsdomeinen te detecteren, voorkomen en beperken, naar gestructureerde en concrete methodologieën voor de implementatie ervan te vertalen. Er wordt speciaal aandacht besteed aan atmosferische ijsvorming in klimaten met lage en gematigde temperaturen, zoals België en gelijkaardige regio’s. Hiertoe worden de relevante omstandigheden voor ijsvorming in een laboratoriumomgeving nagebootst, worden de meest vooruitstrevende methodes voor het detecteren van ijsvorming en geen ijsvorming getest en geëvalueerd, en worden ijswerende en -verwijderende oppervlakken (bijv. coatings en lastertextureren) voor deze omstandigheden geëvalueerd. Aan het einde van het project wordt dan een synthese aangereikt van de optimale oplossing voor problemen van ijsvorming.

Context

IJsvorming veroorzaakt lagere prestaties, aantasting van het materiaal en kan bij veel systemen en toepassingen veiligheidsproblemen met zich meebrengen. Dit is vooral het geval in polaire gebieden waar ernstige ijsvorming schering en inslag is, maar ook in België, waar ijsvorming minder vaak voorkomt en een aantal industriesectoren, zoals windenergie en lucht- en ruimtevaart, kopzorgen baart omdat de optimale oplossing voor het probleem van ijsvorming een aanzienlijke economische waarde uitmaakt. Dankzij de recente technologische ontwikkelingen (zoals sensoren, het IoT, algoritmes voor machineleren, ijswerende coatings en oppervlaktebehandelingen) zijn nieuwe oplossingen ontstaan voor het detecteren, voorkomen of verwijderen van ijs. Veel bedrijven hebben het echter nog moeilijk om het aspect van ijsvorming adequaat en rendabel aan te pakken bij het ontwikkelen, valideren of gebruiken van ijsgevoelige systemen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de oplossingen die voor polaire klimaatomstandigheden of regio's met een grote ijsvorming zijn ontwikkeld, vaak niet kunnen worden toegepast of uit economisch oogpunt niet optimaal zijn voor klimaten met lage of gematigde ijsvorming.

Fighting icing
Fighting icing

Ijsproefopstelling ontwikkeld door Sirris in het kader van het Newskin-project (links) en voorbeeld van een geïntegreerd ontdooiingssysteem voor de voorkant van een windturbineblad in België (links)

 

Doel

In het kader van dit project zal Sirris kennis verwerven en oplossingen ontwikkelen om de problemen van ijsvorming te beperken, die dan door ondernemingen uit diverse industriesectoren in de volgende domeinen kunnen worden toegepast:

  1. Grondiger inzicht in de vorming en preventie van ijs en de impact ervan, door onderzoek te voeren naar de verschillende soorten van ijs en ijsvormingsomstandigheden en de bijbehorende risico’s, door het oplijsten van certificeringsnormen met betrekking tot ijsvorming en door het evalueren van de impact van ijsvorming, meer bepaald op de energieproductie van windturbines.
  2. Beoordeling van oplossingen voor sensoren die ijsvorming en/of geen ijsvorming detecteren, meetconcepten en gegevensverwerking en validering in de laboratoriumomgeving, waaronder de bedrijfszekerheid ervan.
  3. Kennis over de toepassing van ijswerende of -verwijderende oppervlakken, door onderzoek te voeren naar coatings en texturen in termen van hun technische en economische prestaties, compatibiliteit met verschillende substraten, alsook de volledige validering ervan.
  4. Methode en infrastructuur voor versnelde en rendabele ijsvormingstests op reële schaal.
  5. Geïntegreerde benadering van een optimaal beheer van ijsvorming op geselecteerde demonstrators.

Sirris werkt ook samen met de VUB, de KULeuven en de Universiteit Antwerpen om de bruikbaarheid te onderzoeken van hun oplossingen die verder gaan dan de stand van de techniek en op korte termijn door de industrie zouden kunnen worden toegepast.

Fighting icing
Voorbeeld van een ijsvormingstest op oppervlaktebehandelde stukken materiaal

 

Partners

Sirris werkt ook samen met de VUB, de KULeuven en de Universiteit Antwerpen om de bruikbaarheid te onderzoeken van hun oplossingen die verder gaan dan de stand van de techniek en op korte termijn door de industrie zouden kunnen worden toegepast.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door VLAIO in het kader van het COOCK-traject.

Referentie

VLAIO COOCK Fighting icing , HBC.2019.2495

Timing

feb 2020 - jan 2023

Onze experten

Profile picture for user ozlem.ceyhan@sirris.be
Ozlem Ceyhan Yilmaz

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be

Beschikbare resultaten van Fighting icing project

De eerste bevindingen van het project vindt u terug in 3 whitepapers over ijsvorming en de gevolgen ervan, ijs detectie en de impact van ijsvorming