Logo Innovaders

Meer dan 100.000 bedrijven rekenen al 75 jaar op 10 INNOVADERS!

14 december 2022
Artikel
Herman Derache

75 jaar geleden werden, dankzij de Wet De Groote, de eerste collectieve innovatiecentra opgericht. Hun missie? Toegepast collectief onderzoek opzetten om zo de innovatiekracht van de bedrijven in hun sector te versterken. Deze centra hebben zich in 2020 verenigd onder de noemer INNOVADERS. Ze hebben nog steeds dezelfde missie en staan elk jaar tienduizenden Belgische bedrijven bij, vooral kmo's.

10 Innovaders stellen 1.000 experts tewerk en hebben een gezamenlijke jaaromzet van 145 miljoen euro. Ze stellen hun expertise in dienst van meer dan 100.000 lidbedrijven, die op hun beurt 600.000 werknemers tellen.

Van Wet de Groote tot Innovaders

Werd de naam 'innovader' pas in 2020 gelanceerd, dan gaat het beproefde concept al 75 jaar mee. Zo lang bestaan de collectieve innovatiecentra immers, met dank aan Minister De Groote en zijn besluitwet die van kracht werd op 30 januari 1947.

Dankzij deze wet konden de industriële sectoren centra oprichten om toegepast collectief onderzoek op te zetten en zo de innovatiekracht van de bedrijven te versterken. Gedreven vanuit de industrie zijn deze collectieve innovatiecentra een voorbeeld van open innovatie 'avant la lettre'. Ze zetten projecten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie op als antwoord op de gemeenschappelijke uitdagingen van hun specifieke sector. Op hun diensten wordt vooral een beroep gedaan door kmo's die niet over de middelen beschikken om deze kennis op individuele basis uit te bouwen.

Verschillende industriële sectoren namen het initiatief om een collectief innovatiecentrum op te richten. Dit maakt dat deze centra tot op vandaag in meerderheid bestuurd worden door de industrie zelf. Ze zijn actief in de belangrijkste industriële sectoren van België, en dit in de drie gewesten.

Innovaders meer dan ooit relevant!

Hoewel de uitdagingen voor de bedrijven in de loop van de voorbije 75 jaar sterk zijn geëvolueerd, is de rol van de Innovaders er niet minder belangrijk op geworden, integendeel. Zo ondersteunen de Innovaders de bedrijven bijvoorbeeld in de transitie naar een circulaire en digitale toekomst. Vele actuele uitdagingen zijn trouwens sectoroverschrijdend, wat de Innovaders ertoe aanzet om de onderlinge samenwerking te versterken.

Daarnaast zijn de Innovaders ook actief op vlak van normalisatie en certificatie en stellen ze een gespecialiseerde laboratoriuminfrastructuur ten dienste van de bedrijven van hun sector.

Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat bedrijven die samenwerken met collectieve innovatiecentra een positieve impact ondervinden, zoals een aanzienlijke competentieverhoging bij hun medewerkers, een betere assimilatie van nieuwe kennis binnen het bedrijf, een beter intern innovatiebeleid en een hogere externe competitiviteit.

De Innovaders bekleden bovendien een unieke positie in het bredere innovatielandschap dankzij de intense wisselwerking met de bedrijven uit hun doelgroep. Deze unieke positie, de sectorspecifieke aanpak en de focus op toekomstgerichte thema’s vormen samen het recept voor een sterke industriële innovatiekracht in de volgende 75 jaar!

Logo's Innovaders

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be