Hoe vindt u de juiste IoT-oplossing voor uw slim product?

Artikel
Pieter Beyl

U wilt een IoT-oplossing realiseren rond uw product of gewoon een beter zicht krijgen op wat dit vergt aan technologische ontwikkeling? Sirris helpt u graag op weg.

IoT-technologie is de laatste jaren steeds breder beschikbaar en meer matuur geworden. Mede hierdoor zijn de drempels voor productbouwers verlaagd om hun producten uit te breiden met sensoren, connectiviteit, AI, cloud-toepassingen en apps. Dit wil niet zeggen dat u de gewenste IoT-oplossing gewoon kant-en-klaar kan inkopen en aan uw product hangen. Maar evenmin dat u alle hardware en software vanaf nul moet beginnen opbouwen. Welke stappen moet u dan zetten en welke keuzes moet u maken om uw product te voorzien van de juiste IoT-technologie?

Vereisten, vereisten en nog eens vereisten

Geen goede oplossing, zonder een goed begrip van het probleem. Wat zijn de vereisten die u stelt aan de IoT-oplossing, en waarom? Hierbij moet u soms één stapje terugzetten om er twee vooruit te kunnen zetten. Span de kar ook niet voor het paard: zeg bijvoorbeeld niet zomaar welke draadloze technologie u denkt nodig te hebben, maar eerder welke systemen welke data moeten uitwisselen en hoe snel, hoe vaak, ... dit moet gebeuren. Het is net dat geheel van vereisten, van de sensor tot de (cloud-)applicatie, dat toelaat een geschikte architectuur en geschikte technologieën voor de oplossing te kiezen.

Haalbaar, maar niet tegen elke kost

Voor veel toepassingen is de technologische haalbaarheid van een IoT-oplossing geen spelbreker (meer). De vraag is eerder of een oplossing haalbaar is binnen een bepaalde kost en dat die kost in verhouding staat tot de waarde (extra inkomsten, kostenverlaging, …) die u denkt te kunnen capteren met de IoT-oplossing. Gelukkig zijn er heel wat bouwblokken beschikbaar en hoeft niet alle onderliggende hardware en software helemaal vanaf nul ontwikkeld te worden. Die blokken dienen wel nog uitgewerkt, aangepast of minstens geïntegreerd te worden voor de beoogde toepassing. Alvorens dergelijke ontwikkelingen op te starten, kan u best de belangrijkste risico’s op het vlak van waarde en kost opsporen en die gericht wegwerken aan de hand van proofs-of-concept.

Bewaar steeds het overzicht tijdens de ontwikkeling

De kans is groot dat u een beroep moet doen op één of meer bedrijven die de hardware en/of software bouwen voor uw IoT-oplossing. U hoeft dus niet alle expertise in huis te hebben, maar dient wel goed het overzicht te bewaren over de ontwikkeling, zodat de oplossing beantwoordt aan wat uw bedrijf nodig heeft. Schat hierbij ook steeds de kosten realistisch in, niet enkel voor de ontwikkeling, maar ook voor het onderhoud en de eventuele uitbreiding van de IoT-oplossing.

Bezint eer u begint

Deze masterclass wordt georganiseerd in het kader van 'Industriepartnerschap'.
De inhoud van de masterclass kwam mede tot stand dankzij het COOCK-project 'Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie'. Meer info over dit project vindt u op de projectpagina.

 

#industriepartnerschap #sterkondernemen 


(Bron beeld: Unsplash)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be