Hernieuwbare energie in Korea, ook een Belgische aangelegenheid?

21 april 2022
Artikel
Pieter Jan Jordaens

In een reeks online presentaties, georganiseerd door de Belgische ambassade in het Zuid-Koreaanse Seoul, worden op 10 mei offshore wind- en zonne-energie, en hoe deze de scene van de hernieuwbare energie hervormen, onder de loep genomen. Dit tijdens het panelgesprek 'Hot and Windy: on the future of our energy', waaraan ook Sirris meewerkt.

Zuid-Korea is een van de eerste Aziatische landen dat mikt op netto-nul-energieverbruik tegen 2050. In het kader van de Korea New Deal, die in juli 2020 werd aangekondigd, zal dit decennium alleen al meer dan 135 miljard USD geïnvesteerd worden in duurzame en technologie-gedreven sectoren. Hernieuwbare energie is er momenteel dan ook volop in ontwikkeling. De overheid kondigde aan tegen 2030 minstens 20 procent van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen te willen halen. Zo wil het land voor 12 GW aan offshore windcapaciteit installeren, gegenereerd via zowel vaste als drijvende turbines. Dit is het tienvoud van de huidig geïnstalleerde capaciteit van 125 MW. Bovendien wil het tegen 2034 nog een 8 GW aan bijkomende offshore windcapaciteit installeren.

Enkele van ’s werelds grootste offshore windprojecten staan er momenteel gepland: 22 offshore windprojecten zijn in vergunningsfase. De belangrijkste twee zijn het 8,2-GW Sinan Offshore Wind Park en het 6-GW Ulsan Floating Wind Park (deze zijn goed voor vijf concessies, waarin ook Westerse deelnemen).

In het kader van deze ambitieuze plannen, waarin ook Belgische bedrijven actief in deze sector een belangrijke rol kunnen en zullen spelen, organiseert de Belgische ambassade in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul op 10 mei het panelgesprek 'Hot and Windy: on the future of our energy', waaraan verschillende Koreaanse en Belgische experts ter zake aan het woord komen. Ook Sirris, dat via het OWI-Lab al heel wat ervaring en expertise in dit domein opgebouwd heeft, zal aan het debat deelnemen.

Interesse om deze toekomstgerichte paneldiscussie te volgen? Meer info vindt u hier.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be