Help, onze productiviteitsgroei daalt! Vijf nieuwe tips om uw productiviteit op te krikken (deel 5)

Pascal Pollet
België is het vierde meest productieve land ter wereld, maar onze productiviteitsgroei sputtert. In deze reeks bieden we je telkens vijf praktische tips waarmee je de productiviteit op kantoor en op de werkvloer gemakkelijk kan opkrikken.

In het eerste deel van deze reeks bespraken we in detail de productiviteit van de Belgische ondernemingen. De recente economische groei is grotendeels toe te schrijven aan de stijging van de tewerkstellingsgraad en niet langer aan innovatiegedreven productiviteitsgroei. Dit is op termijn problematisch. Het reservoir aan beschikbare arbeidskrachten is immers eindig, waardoor over enige tijd de economische groei dreigt stil te vallen. Dit is niet langer een theoretische vaststelling. Veel bedrijven hebben het nu al moeilijk om te groeien, doordat ze geen geschikte arbeidskrachten vinden.

Om de Belgische bedrijven te ondersteunen met hun productiviteitsverbeteringen verzamelden we een aantal tips die we op regelmatige basis publiceren. Deze tips richten zich bewust niet op het implementeren van geavanceerde technologieën, maar op verbeteringen die weinig inspanningen vergen.

Tip 21: Stop met de jaarlijkse voorraadtelling en start met 'cycle counting'

 

(Bron foto: Pexels)

Onvoorziene stockbreuken zijn de bron van heel wat productieverliezen. Een beter beheer van de voorraad kan veel problemen verhelpen.

Veel bedrijven beperken de controle van de voorraad tot een jaarlijkse voorraadtelling. Hierdoor kunnen kleine voorraadfouten zich gedurende een jaar opstapelen, waardoor de kans op stockbreuken toeneemt. De jaarlijkse voorraadtelling zelf leidt bovendien vaak tot productiviteitsverliezen. De productie wordt deels gestaakt om te kunnen tellen en een groot deel van het personeel wordt opgevorderd voor het telwerk.

Een alternatief voor een jaarlijkse voorraadtelling is ‘cycle counting’, wat inhoudt dat u frequent (bijv. dagelijks) een klein deel van de stock telt. Doordat dagelijks maar een heel klein deel van de stock wordt geteld, wordt de productie niet verstoord, en kan het telwerk ook gemakkelijk door de magazijniers gebeuren. Cycle counting maakt het mogelijk om de voorraadnauwkeurigheid frequenter te meten en beter op te volgen. Afficheer de nauwkeurigheidscijfers in het magazijn en bespreek deze met de medewerkers. Ga vervolgens op zoek naar de oorzaken van de fouten en neem de gepaste maatregelen.

Door over te schakelen naar cycle counting kan en mag u ook de jaarlijkse telling laten vallen. Veel ERP-systemen bieden overigens de nodige ondersteuning voor cycle counting.

Tip 22: Overbrug pauzes

 

(Bron foto: Pexels)

De output van een productiebedrijf wordt finaal bepaald door de bottlenecks. Wil je de output verhogen, dan moet je de aandacht in de eerste plaats richten op de machines en werkposten die de bottleneck zijn.

Is een (dure) machine een bottleneck in uw productie? Organiseer de indeling van de pauzetijden dan op zo'n manier dat de pauzetijd overbrugd wordt. Door enkele medewerkers vroeger/later naar de pauze te sturen en vroeger/later te laten terugkomen kan er steeds personeel aanwezig zijn om de machine te bedienen. Crosstraining tussen medewerkers (zie tip 7) is vaak belangrijk om dit mogelijk maken. De impact van het overbruggen van de pauzetijden mag niet onderschat worden. Afhankelijk van de duur van de pauzes kunt u hierdoor al snel ca. 10 procent meer produceren.

Tip 23: Laat anderen het werk doen

Door minder werk zelf te doen en taken over te hevelen naar derden wordt u zelf productiever. Verschillende van die ‘kleinere’ taken kunt u zelfs gemakkelijk kosteloos overhevelen. Enkele voorbeelden:

  • Heeft u nog een balie met receptioniste voor het onthaal en de aanmelding van bezoekers? Deze taak kunt u gemakkelijk overlaten aan de bezoekers zelf. Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om een computer met registratiesysteem en printer te voorzien, zodat de bezoekers zichzelf kunnen aanmelden. Een simpele telefoonlijst aan de ingang is vaak ook al een goede oplossing.
  • Krijgt uw klantendienst veel vragen? Door een FAQ op uw website te plaatsen en duidelijke handleidingen te voorzien, kunnen klanten vaak zelf al het antwoord vinden op hun vragen.
  • Eenvoudige assemblage-activiteiten kunt u ook vaak aan uw klant overlaten als u goede instructies voorziet.

Met wat creativiteit kunt u hier behoorlijk ver in gaan. Zo kunnen sinds kort de patiënten op de spoedafdeling van het UZ Gent zichzelf onderzoeken met een zelfmeetkiosk.

Tip 24: Beperk het aantal projecten per medewerker

 

(Bron foto: : Unsplash)

De productiviteit van projectmedewerkers (studiebureau, ingenieurs, productontwikkelaars) hangt sterk af van het aantal projecten waaraan ze simultaan werken. Het optimaal aantal projecten per medewerker bedraagt typisch twee grote projecten of drie kleinere projecten. Vaak zien we dat medewerkers met meer projecten bezig zijn, waardoor ze voortdurend moeten wisselen tussen projecttaken. Dit wisselen brengt heel wat wisselverliezen met zich mee, doordat men zich eerst even opnieuw moet inwerken in een ander project. De onderstaande figuur toont de resultaten van een productiviteitstudie door IBM en de dramatische daling van de productiviteit bij een hoog aantal projecten. Werken aan één project bleek overigens ook niet optimaal te zijn, aangezien de medewerkers dan vaak even niets om handen hadden, omdat ze aan het wachten waren op informatie. In dergelijke gevallen kan het handig zijn als je even kan overschakelen naar een ander project.

 

Tip 25: Sorteer ferro-materialen en verdubbel de opbrengst

 

Veel bedrijven gaan nogal onachtzaam om met hun afvalstromen. Afval heeft vaak ook waarde en door hiermee goed om te gaan, kunt u zelfs een nieuwe inkomstenstroom aanboren, wat een lucratieve methode is om de productiviteit te verhogen.

De zuiverheid van schroot bepaalt sterk de waarde ervan. Voor zuivere materialen bieden inzamelaars hogere prijzen dan voor gemengde stromen. Dat geldt ook voor ferrometalen. Door de verschillende metalen en legeringen gescheiden in plaats van gemengd aan te bieden, kan de waarde van bepaalde fracties verdubbelen. Grofweg zijn de prijsverschillen tussen de verschillende metalen die u aankoopt ook van toepassing voor de afvalstromen.

Benieuwd naar wat uw schroot waard is? De prijsevolutie van secundaire grondstoffen kunt u volgen op meerdere websites, zoals die van De Tijd en Let’s Recycle. Meer tips over afvalbeheer vindt u op de website Cirkeltips.

Heeft u ook tips? Laat ons dan iets weten, zodat we deze kunnen delen en met z’n allen productiever kunnen worden.

Klik hier voor een overzicht van de andere delen in de reeks.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be