Helft maakbedrijven vreest dit jaar cyberaanval

Wim Codenie

De helft van de maakbedrijven in ons land vreest voor een cyberaanval in de komende twaalf maanden. Dat blijkt uit de eerste studie over cyberveiligheid in de maakindustrie in ons land. Zevenenzeventig bedrijven namen deel. De studie werd uitgevoerd door Agoria in samenwerking met Howest, UGent en Sirris.

In België zijn er zo’n 5.000 industriële maakbedrijven. Daarvan heeft een goeie 60 procent de stap gezet naar Industrie 4.0. Maakbedrijven investeren toenemend in slimme operationele technologieën, geconnecteerde machines en robots om hun productieprocessen te verbeteren. Dit industrieel ‘Internet of Things’ komt echter ook steeds meer in het vizier van cybercriminelen.

Alarmerende cijfers

In een internationale bevraging geven 58 procent van de grote industriële bedrijven aan dat ze het afgelopen jaar te maken kregen met een veiligheidsinbreuk op hun systemen voor operationele technologie (OT). Deze operationele technologie omvat alle hardware en software die fysieke toestellen en processen controleren en beheren.

Hoe is het gesteld met de cyberveiligheid van maakbedrijven in België? Om dit te achterhalen, organiseerden Agoria, Howest, UGent en Sirris eind 2020 een  diepgaande bevraging onder 77 Belgische maakbedrijven. In de studie is vastgesteld  dat er bij de Belgische maakbedrijven te weinig bewustzijn en kennis is over cybersecurity en de risico’s die de convergentie tussen IT en operationele technologie (OT) met zich meebrengt. Daardoor is er maar zelden een veiligheidsbeleid rond operationele technologie. Is het er wel, dan is het vaak niet geïntegreerd in het IT-veiligheidsbeleid of is het eraan ondergeschikt.

Uit de enquête bleek dat 30 procent van de kritische hardwarecomponenten en bijhorende besturingssystemen meer dan tien jaar oud zijn. Bovendien voeren bedrijven nauwelijks updates uit. Hierdoor ligt de productieomgeving te grabbel voor cybercriminelen. Als het dan fout loopt, blijkt dat slechts één op vier van de respondenten beschikt over een goed rampenplan dat zowel de omgeving van de IT als de OT (operationele technologie) afdekt.

Enkele van de meest opmerkelijke cijfers:

 • 50 procent van de bedrijven vreest dat hun bedrijf het komende jaar slachtoffer wordt van een cyberaanval.
 • 48 procent zegt niet over interne kennis te beschikken als ze geconfronteerd worden met een cyberaanval.
 • 40 procent schenkt geen aandacht aan cybersecurity bij industriële aankopen.
 • 77 procent test de beveiliging van de operationele technologie nooit.
 • 32 procent van de bedrijven scant hun netwerk op kwetsbaarheden.
 • 31 procent heeft geen idee over de grootteorde van de leeftijdscategorie van de oudste PLC’s (programmable logic controllers of programmeerbare logische sturing).
 • 35 procent werkt met PLC’s van tien jaar of ouder.
 • 34 procent heeft een beleid dat zowel IT als operationele technologie (OT) dekt.
 • 55 procent geeft aan geen standaarden te gebruiken of te overwegen met betrekking tot cybersecurity van de operationele technologie.
 • 48 procent voert zelden tot nooit updates uit.

Kopgroep als voorbeeld

10 procent van de ondervraagden toont wel hoe het moet. Deze kopgroep van best scorende bedrijven:

 • heeft een beveiligingsbeleid voor IT en operationele technologie (OT).
 • test regelmatig de beveiliging.
 • creëert bewustzijn rond veiligheid door minstens jaarlijks activiteiten te organiseren.
 • updatet regelmatig de systemen.
 • schenkt aandacht aan cybersecurity bij de aanschaf van industriële apparatuur.
 • hanteert een minimale vorm van segmentatie.
 • beschikt intern over een minimale cyberveiligheidsexpertise, waarop ze een beroep doet bij een cyberaanval.

Meer weten of u wilt deze kopgroep vervoegen? Het volledige rapport van de studie en een whitepaper met tien gedetailleerde aanbevelingen om aan de slag te gaan, kan worden gedownload via de website van Agoria.

]]>

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be