Digitale uitdaging? Doe beroep op een European Digital Innovation Hub!

06 juni 2023
Artikel
Ludwig De Locht
Thierry Coutelier
Peter ten Haaf

Het netwerk aan European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) dat de Europese commissie aan het uitbouwen is, telt in 2023 151 EDIH’s opgezet, verspreid over Europa. Het doel is een one-stop-shop te zijn om bedrijven en publieke actoren te helpen met hun digitale uitdagingen en zo hun competitiviteit te verhogen. In België zijn zes EDIH's actief: Flanders AI, SustAIn.brussels, Walhub, DIGITALIS, EDIH-CONNECT en EDIH-EBE.

Wat zijn EDIH’s en wat is de rol van Sirris en Agoria?

Elke European Digital Innovation Hub heeft een eigen thematische focus die inspeelt op de noden van bedrijven in de regio die hij ondersteunt. De hubs kunnen een beroep doen op de kennis van de andere regionale en internationale EDIH’s.

De dienstverlening steunt op dezelfde vier pijlers, waarmee ze bedrijven helpen:

 • het kiezen en testen van technologische oplossingen;
 • het bepalen van welke vaardigheden te verwerven;
 • het identificeren en vinden van de nodige type investeringen;
 • het opzetten van lokale of internationale samenwerkingen.

Sirris en Agoria zijn – vanuit onze rol in het Belgische innovatielandschap – betrokken in de EDIH's SustAIn.brussels, Walhub, DIGITALIS en Flanders AI, waarin we afwisselend verantwoordelijk zijn voor de coördinatie of communicatie, steeds als deel van een consortium van partners. Vanuit deze rol in in het EDIH-netwerk, versterken we onze plaats binnen het ecosysteem. Dit laat ons toe  te blijven werken aan ‘linking the dots’ tussen beleid, regionale visies, de academische wereld en bedrijven. Finaal geeft dit initiatief ons meer schaalbaarheid voor bestaande initiatieven, zodat we een grotere impact kunnen creëren voor onze bedrijven.

In dit artikel ontdekt u wat elk van de vier EDIH’s waarin Sirris betrokken is, voor u en uw bedrijf kan betekenen.

Ontdek het aanbod van de EDIH's voor uw organisatie

 1. SustAIn.brussels

Brussel bestaat voor 99,7 procent uit kmo’s en heeft een hoge concentratie van digitale en dienstgerichte bedrijven. Digitale technologie is de belangrijkste motor van innovatie. Toch presteren deze bedrijven iets onder het Europese gemiddelde voor het gebruik van artificiële intelligentie (AI) en eindigen ze op de derde plaats voor het gebruik van ICT voor milieuduurzaamheid.

Deze specifieke context zorgde voor het ontstaan van SustAIn.brussels, het 'single point of access' tot digitale en duurzame innovatie in Brussel, ondersteund door AI en andere opkomende technologieën". Deze EDIH maakt gebruik van frameworks zoals 'Environmental, Social & Governance' (ESG) en de 'Sustainable Development Goals' (SDG) om de verantwoordelijke adoptie van AI, data en robotics te faciliteren. De hub promoot human-centric, robuuste en veilige digitale oplossingen, zodat ze de maatschappij als geheel ten goede komen.

Via een intake gesprek wordt bekeken waar bedrijven staan in hun digital journey. Daarna helpen coaches hen verder, of connecteren ze hen met een derde partij met de nodige expertise om de gewenste oplossing te realiseren.

Meer weten? Ontdek sustAIn.brussels via deze korte video.

Sustain.brussels werd gecreëerd met de steun van de Europese Commissie, Innoviris en hub.brussels en wordt gecoördineerd door het consortium Sirris, Agoria, BeCentral, VUB en ULB.

Contact: Ludwig De Locht

 1. WalHub

De European Digital Innovation Hub WalHub richt zich op de verwerkende industrie en bevordert de digitalisering van haar productieprocessen. Deze EDIH biedt verschillende acties aan, gaande van bewustmaking tot PoC-voorbereiding. Hierbij richt de hub zich op upskilling, zodat medewerkers de digitale transitie kunnen ondersteunen. Het doel: meer concurrentievermogen en meer veerkracht.

Concreet wilt Walhub de invoering van vier belangrijke technologie-enablers versnellen:

 • Artificiële intelligentie
 • IoT-technologieën (geconnecteerde objecten)
 • High-performance computing (HPC)
 • Cybersecurity in het productieproces en toeleveringsketen.

Deze technologieën komen aan bod via de verschillende acties die u op de WalHub-agenda kunt vinden.

In een logica van concrete demonstratie van deze technologieën structureert WalHub zijn acties rond drie fysieke demonstratoren, toegankelijk voor zijn doelgroep van productiebedrijven: A6K (Charleroi), het Liège Science Park en Galaxia (Transinne). Deze drie locaties vertegenwoordigen WalHub's middelen voor 'test before invest'.  

WalHub bundelt de expertise van de betrokken partners: Agoria als coördinator van het project, twee innovatieclusters (MecaTech en Logistics in Wallonia), vier onderzoekscentra (Sirris, Cenaero, CETIC en Multitel), en ook Idelux en hetAgence du Numérique (AdN). EDIH WalHub leunt daarnaast aan bij het programma 'Industrie du Futur' van Digital Wallonia.

Contact: Thierry Coutelier

 1. DIGITALIS

Het hoofddoel van de Europese digitale-innovatiehub DIGITALIS is om Vlaamse kmo's in de verwerkende industrie bij te staan bij hun digitale en groene transitie. DIGITALIS focust daarbij op twee groepen industriële ondernemingen: traditionele kmo's, om hen te helpen aan de slag te gaan met nieuwe digitale technologieën, en kmo's die goed met technologie vertrouwd zijn, om hen met elkaar in contact te brengen, zodat ze een concurrentievoordeel op de wereldwijde markt kunnen verwerven. Via de 'ecosysteem-dienst' brengt DIGITALIS beide groepen kmo's ook samen om een marktplaats voor digitale oplossingen te creëren en traditionele kmo's de kans te bieden om te leren van hun collega's. Hoewel de focus op kmo's ligt, wordt in voorkomend geval ook aan grotere ondernemingen ondersteuning geboden zeker als ze aan een kmo kunnen worden gekoppeld.

De voornaamste doelstellingen van EDIH DIGITALIS:

 • de toepassing van digitale technologieën op de werkvloer van kmo's in de verwerkende industrie stimuleren,
 • het niveau van digitale vaardigheden op de werkvloer verhogen,
 • een actieve rol spelen in het Europese netwerk van digitale-innovatiehubs,
 • actief bijdragen aan de Europese Green Deal-doelstellingen.

Zo treedt DIGITALIS op als een 'one-stop shop' voor maakbedrijven die hun producten en processen willen digitaliseren. Dankzij de integratie in zowel het regionale als het Europese innovatielandschap kunnen kmo's rekenen op de best beschikbare dienstverlening. Hoewel de EDIH duidelijk gericht is op de industrie, kunnen bepaalde concepten, methodologieën en instrumenten ook relevant zijn voor overheidsdiensten – die ook gebruik kunnen maken van het aanbod.

DIGITALIS ondersteunt ten slotte ook actief het gebruik van digitale technologieën zoals artificiële intelligentie en cyberbeveiliging, die de focus van de hub vormen..

Contact: Peter ten Haaf

 1. Flanders AI

Veel Vlaamse bedrijven zijn zich bewust van de potentiële impact van AI – ook kunstmatige intelligentie genoemd, maar de meeste kmo’s hebben nog niet onderzocht hoe AI hun bedrijf kan beïnvloeden. Gezien het technologische potentieel, willen we de adoptie van AI in Vlaanderen versnellen. Flanders AI EDIH helpt hierbij, vooral bij kmo's en overheidsorganisaties

Het aanbod van Flanders AI

 • Via Start AI wordt de 'Test before Invest'-pijler ingevuld en ondersteunen experts kmo’s bij hun eerste stappen in AI. Ze voeren een eerste advies, individuele coaching en een AI-haalbaarheidsstudie uit in de kmo’s.
 • Om 'Skills & training' te voorzien, wordt maandelijks een lunch&learn AI-inspiratiesessie georganiseerd, waarbij experts een use case presenteren en deelnemers inspireren over de mogelijkheden in hun eigen onderneming.
 • Op het jaarlijks Flanders AI forum komen alle verschillende Vlaamse AI-stakeholders samen. Ze gaan in discussie met elkaar, delen hun ervaringen en stellen nieuwe producten en toepassingen voor.

Flanders AI EDIH levert geen diensten rond ondersteuning bij het vinden van investeringen, maar werkt nauw samen met de DIGITALIS EDIH. Flanders AI EDIH versterkt bestaande Vlaamse initiatieven. Dit om een versnippering van de beschikbare AI-innovatiediensten te voorkomen en het dienstenaanbod actief af te stemmen door een nauwe samenwerking met het Vlaams Industrieel Partnerschap, het Flanders AI Research Programme, de Flanders AI Academy (VAIA), het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) en Enterprise Europe Network (EEN) Vlaanderen.

Contact: Ferdinand Casier (Agoria), +32 475 54 16 78

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be