Collectief project helpt u 'Veilige Digitale Producten Bouwen'

Artikel
Nick Boucart
Wim Codenie

De producten van digitale productbouwers kunnen bij hun klanten veiligheidsproblemen introduceren. Verschillende factoren hebben ertoe geleid dat recent het bewustzijn rond cyberveiligheid van digitale producten en platformen sterk is toegenomen. Toch is het voor veel bouwers van deze producten moeilijk aansluiting vinden met mogelijke oplossingen. Een nieuw collectief onderzoeksproject komt hen tegemoet. Dit project mee sturen? Neem deel aan de begeleidingsgroep!

Overheidscampagnes en -steunmaatregelen, Europese wetgeving (NIS2) en groeiende media-aandacht voor incidenten maken dat de laatste jaren het bewustzijn rond cyberveiligheid van digitale producten en platformen sterk toeneemt. Tegelijk stellen we vast dat, ondanks de enorme hoeveelheid aan kennis, tools en technologie in het domein van cyberveiligheid, vele bouwers van digitale producten niet zo gemakkelijk aansluiting vinden hiermee. Volgens ons is dit deels omdat digitale productbouwers hun tijd en middelen vaak volledig nodig hebben om hun digitaal platform überhaupt te bouwen en verkopen, deels omdat ze niet weten waar te beginnen als het over cyberveiligheid gaat. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de noden die we de afgelopen jaren identificeerden uit onze contacten met digitale productbouwers.

 

Aansluiting vinden

Sirris start daarom het collectief onderzoeksproject 'Veilige Digitale Producten Bouwen' dat als doel heeft digitale productbouwers beter aansluiting te laten vinden met de uitgebreide wereld van cybersecurity, zodat ze gedurende de hele levenscyclus van hun productontwikkeling de juiste keuzes kunnen maken als het gaat om investeringen in cybersecurity. We zullen dit doen door de ontwikkeling van methodieken, tools en best practices op maat van de kmo’s uit de doelgroep: de groeiende groep van bouwers van digitale diensten, zoals SaaS bedrijven, van geconnecteerde producten, en dan vooral die spelers die hun producten combineren met digitale diensten en aanbieders van cybersecurity-diensten.

Sirris is al jaren actief in cybersecurity en kent de leefwereld van bouwers van digitale diensten zeer goed. We plannen binnen dit project onder andere de bouw van een cybersecurity-wegwijzer: deze 'self-service-tool' stelt op basis van de levensfase van het digitale product, sector, ... een rapport op van wat voor uw bedrijf op het vlak van cybersecurity belangrijk is. Inbegrepen zijn een mogelijke doorverwijzing naar aanbieders, of het uitwerken van ideeën van hoe cybersecurity kan ingebed worden in de dagelijkse product development lifecycle (DevSecOps).

Begeleidingsgroep

Geïnteresseerde bedrijven kunnen het project vanop de eerste rij opvolgen. Het project richt zich specifiek op volgende bedrijven:

  • Bouwers van digitale producten/platformen die zich herkennen in deze problematiek
  • Bedrijven uit het cybersecurity-veld die kennis en/of technologie in huis hebben om tegemoet te komen aan deze uitdagingen

De begeleidingsgroep fungeert als 'klankbord' voor de opvolging van de projectvooruitgang en projectresultaten. De begeleidingsgroep komt vier maal per jaar bij elkaar. Als lid van onze begeleidingsgroep hebt u de kans om uw vragen en cases in een vertrouwde omgeving voor te leggen en zo ons project te sturen. Deelname aan deze begeleidingsgroep is gratis.

Meer info? Neem contact met ons op !

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be