Circular economy

Cesar-tool helpt maakbedrijven de bomen door het circulaire bos te zien

Thomas Vandenhaute
Circulaire economie is vandaag alomtegenwoordig. Voor maakbedrijven blijft het nog vaak zoeken in dit overweldigende aanbod. Een nieuwe tool helpt deze bedrijven bij het maken van zinvolle en haalbare keuzes op korte termijn. Dit door verworven kennis, inzichten en beproefde methoden breed toegankelijk te maken.

Nog nooit werd er zo veel over de circulaire economie gesproken als nu. Overheden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal vlak maken hier een speerpunt van. Kenniscentra, federaties en belangengroepen zetten steeds meer dienstverlening hierrond op. Voor maakbedrijven in de technologische sector is dit groeiende aanbod goed nieuws, maar mogelijk ook wat verlammend. De vragen, noden verwachtingen en doelstellingen van maakbedrijven, kmo’s in het bijzonder, zijn bijzonder divers. Met de Cesar-tool willen we deze bedrijven wapenen om op korte termijn keuzes te maken die zinvol en haalbaar zijn. 

 

Klik hier om kennis te maken met Cesar.

Waarom deze tool gebruiken? 

Bij het opzetten en uitbouwen van activiteiten gericht op circulair ondernemen in uw bedrijf komen inherent heel wat vragen en onzekerheden naar boven. Veel van die vragen werden ook al door andere bedrijven gesteld, onderzocht of opgelost. Omdat niemand het warm water opnieuw wil uitvinden, willen we met deze tool de verworven kennis, inzichten en beproefde methoden breed toegankelijk maken. In deze tool krijgt u antwoorden en advies voor oplossingen op vragen als:    

  • Waar liggen er opportuniteiten voor mijn bedrijf? 
  • Moet ik best eerst zelf aan de slag of start ik meteen een samenwerking op?
  • Welke strategieën zijn voor mijn bedrijf en product best het exploreren waard?          
  • Zijn nieuwe of aangepaste verdienmodellen op dit ogenblik zinvol om te onderzoeken?
  • Is inzetten op recycleerbare materialen en secundaire grondstoffen mijn volgende actie?

Natuurlijk passen niet alle oplossingen van andere bedrijven voor uw specifieke producten, klanten, bedrijfsstructuur, … Daarom is er dus ook nood aan een gemeenschappelijke taal waarmee u samen met collega’s, leveranciers, klanten en andere stakeholders oplossingen op maat kan exploreren. Om deze reden geven we ook heel wat tekst en uitleg in de vorm van tips, definities en schema’s die hierbij helpen.       

Voor wie is de tool nuttig?

De Cesar-tool is bestemd voor alle organisaties die een impact hebben op een fysiek product: maakbedrijven, maar ook productontwerpers, dienstverleners in productonderhoud en herstelling, ontmanteling en recycling. Hoewel wellicht niet alle organisaties pasklare antwoorden zullen vinden, kan iedereen zeker wel hefbomen en kansen ontdekken die leiden tot vervolgstappen richting een meer circulaire economie.

Zowel bedrijven die circulaire economie willen exploreren als bedrijven die al heel wat stappen gezet hebben, krijgen tips & tricks op maat van hun noden.      

Zullen al uw vragen opgelost zijn?

Helaas, we weten dat het antwoord op een eerste vraag vaak een andere vraag laat rijzen. Het goede nieuws is wel dat u zo stap voor stap de meest relevante vraag voor uw specifieke situatie zal ontdekken. Wellicht zal u op basis van deze tool in staat zijn om zo veel mogelijk zelf oplossingen uit te werken of om u te omringen met geschikte partners waarmee u samen vooruitgang kan boeken. 

Soms is het ook gewoon fijn om snel en gericht vooruitgang te boeken. Vanzelfsprekend kunnen we ook samen met u onderzoeken welke verdere ondersteuning zinvol is om uw bedrijf de volgende stap richting circulaire economie te laten zetten. 

Klik hier om verder te gaan naar de tool.

Met steun van Vlaio via het AFVALorisatie project en in samenwerking met Agoria en OVAM. 

 

 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be