drijvende zonnepanelen seavolt

België gooit zich in wedloop naar zonne-energie op zee

17 augustus 2023
Artikel
Pieter Jan Jordaens

Drijvende zonnepanelen voor kust van Oostende

Op 19 juli 2023 werd bekend dat Belgische bedrijven drijvende zonnepanelen voor de kust van Oostende testen. Hiermee stappen ze mee in de race van de ontwikkeling van nieuwe offshore pv-projecten.

In augustus 2023 zal een proefproject, bestaande uit een drijvend platform met fotovoltaïsche cellen, voor de kust van Oostende worden geïnstalleerd. De testinstallatie zal in de eerste plaats data verzamelen over de impact die golven, regen en zoutnevel hebben op de acht zonnepanelen van de installatie. De testresultaten zullen de materiaalkeuze bepalen voor de verdere ontwikkeling van het platform. Naast het testen van de technische zijde op zee zal de installatie ook rekening houden met de ecologische aspecten. Als de installatie de ruwe omstandigheden op de Noordzee kan weerstaan, zal het tussen de windturbines van de offshore windparken voor de Belgische kust worden geplaatst.

In dit project zijn het Belgische engineeringbureau Tractebel en baggerbedrijven Jan De Nul en DEME betrokken. Onder het consortium Seavolt willen ze een hele vloot aan dergelijke platformen installeren, tussen de windparken. De federale overheid voorziet 2 miljoen euro voor het project. Het voorbereidende onderzoek kreeg steun via de Blauwe Cluster. Fotovoltaïsche cellen zijn weliswaar minder efficiënt en rendabel dan windturbines op zee, maar ze kunnen bijdragen om het potentieel aan offshore hernieuwbare energie op te drijven. Als energievoorziening zijn ze complementair aan offshore windturbines: windluwe periodes hebben doorgaans meer zonuren en omgekeerd. De eerste platformen met zonnepanelen worden verwacht op zee geïnstalleerd te worden in 2025-2026.

Eerder gestarte projecten

Het Seavolt-project is het derde in zijn soort op de Noordzee. Een eerste, eerder gestarte project is dat van het Nederlandse Oceans of Energy en CrossWinds voor het toekomstige offshore windpark Hollandse Kust Noord. Het gaat om een met het net verbonden offshore zon-wind-hybride project, waarbij 0,5 MW aan drijvende modules met zonnepanelen  geïnstalleerd worden tussen de turbines van het offshore windturbinepark van CrossWind, dat een joint venture is tussen Shell en energieleverancier Eneco. Het windpark zal tegen het einde van 2023 klaar zijn, het zonnepark geïnstalleerd in 2025.

Het Nederlandse SolarDuck werkt samen met energiebedrijf RWE aan Merganser, een pilot voor een drijvende zonne-energiecentrale van 500 kilowattpiek op de North Sea Farmers offshore testsite, 12 km voor de kust van Den Haag. Beide partners plannen de realisatie van een offshore zonnepark met een capaciteit van 5 MW. Deze installatie moet vanaf 2026 tussen de windmolens van windpark Hollandse Kust West VII drijven.

Bron hoofdfoto: copyright consortium Seavolt

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be