BHC Board of Council

Belgian Hydrogen Council verenigt krachten rond schone waterstof

21 maart 2023
Artikel
Pieter Jan Jordaens

Regionale clusterorganisaties WaterstofNet en Cluster Tweed lanceerden op 17 maart de Belgian Hydrogen Council (BHC) om de positie van België in Europa en op het wereldtoneel als pioniersregio voor schone waterstof te consolideren en te versterken. Ook Sirris is betrokken in dit industrie gedreven initiatief.

WaterstofNet en Tweed coördineren al enkele jaren hun regionale waterstofclusters in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië en richten nu samen een nationale waterstofraad op die de verschillende politieke niveaus in ons land wil overstijgen. De Belgian Hydrogen Council zal belangrijke taken op zich nemen, zoals de promotie van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en het adviseren van beleidsmakers bij de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën.

De oprichting van een Belgian Hydrogen Council is cruciaal om onze leidende positie in waterstof te consolideren en te versterken. De Belgische waterstofindustrie vraagt immers al lange tijd om de oprichting van een nationaal forum waar bedrijven aan het roer staan en tastbare resultaten het hoofddoel zijn. Met deze Belgian Hydrogen Council volgt België het voorbeeld van andere landen zoals Duitsland en Frankrijk.

Pieter Jan Jordaens, Manager Energy Transition bij Sirris: "Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de Europese de-carbonisatiestrategie en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen. Om die ambitie waar te maken, zijn verschillende Belgische bedrijven infrastructuur, producten en diensten aan het ontwikkelen die daaraan zullen bijdragen. Industrieel onderzoek en technologische innovatie is daarbij een essentieel puzzelstuk om de kosten van deze nieuwe technologieën en de bijhorende infrastructuur te doen dalen, en om deze performant, betrouwbaar en veilig te maken naar de behoeften van de industrie en overheid. Dit alles moet, gezien de geopolitieke realiteit, op zeer korte tijdspanne gebeuren. Samenwerking is dus essentieel, ook op het thema industrieel onderzoek. Voor Sirris en de onderzoek-community in de brede zin is het belangrijk te weten wat de industriële prioriteiten zijn qua onderzoek en ontwikkeling, zodat we optimaal de ambities van het waterstofecosysteem kunnen ondersteunen."

Nationale Raad

De Belgian Hydrogen Council zal enkele belangrijke taken op zich nemen, zoals het profileren en promoten van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en het optreden als vertegenwoordiger van het Belgische waterstofecosysteem in nationale en internationale fora. De Council zal ook onze verschillende Belgische beleidsmakers adviseren over de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën. De Raad is geen regionaal noch federaal initiatief, maar een nationale raad die door de waterstofindustrie wordt aangestuurd. De industrie is de piloot van de Raad, met de steun van de verschillende overheden. Zo hebben de vier bevoegde ministers allen hun steun uitgesproken voor dit nieuwe initiatief.

De Belgische leden van de Waterstof Industrie Cluster die sinds 2015 door WaterstofNet wordt gecoördineerd en de leden van de H2Hub Wallonië die sinds 2020 door Cluster Tweed wordt gecoördineerd, zijn automatisch lid van de Belgian Hydrogen Council (ca. 200 leden). De Raad bezegelt dus effectief een partnerschap en verenigt de bestaande industriële waterstofecosystemen in Vlaanderen Wallonië en Brussel die de volledige Belgische waterstofsector weerspiegelen. Het zijn deze bedrijven die de drijvende kracht van de Raad zullen zijn.

Belang voor bedrijven

Waarom is de oprichting van de BHC belangrijk voor onze bedrijven? Pieter Jan Jordaens: "België heeft reeds verschillende top-bedrijven actief in de waterstofeconomie Die willen we ten eerste verder ondersteunen, zodat zij deze leidende positie kunnen aanhouden en versterken. Bijvoorbeeld door internationalisatie en de promotie van onze Belgische expertise en knowhow. Uiteraard ontstaan er door deze EU-ambities, maar ook de internationale ambities, kansen voor bedrijven die nog niet actief zijn in de waterstofeconomie om betrokken te raken. Eveneens is er potentieel voor spin-off en startups."

Er zijn al vijf thematische werkgroepen of 'Tasks' opgericht. Deze zullen het kloppend hart van de Raad worden. Afhankelijk van de behoeften van onze bedrijven kunnen nieuwe werkgroepen worden gecreëerd. Geïnteresseerde bedrijven kunnen lid worden van de verschillende Tasks. Relevante sectorfederaties zoals essenscia, Agoria en FEBEG worden ook uitgenodigd om bij te dragen aan de Tasks.

Organisatie en bestuur

Het bestuur van de Belgian Hydrogen Council wordt gevormd door acht bedrijven die de waterstofwaardeketen bestrijken. Deze bedrijven werden gekozen onder en door alle clusterleden en zullen de Raad de komende twee jaar vertegenwoordigen: ENGIE (productie), John Cockerill (technologie), Fluxys (infrastructuur), Port of Antwerp-Bruges (havens & import), ArcelorMittal (industrie), INEOS (industrie) Virya Energy (mobiliteit) en Sirris (onderzoek).

Pieter Jan Jordaens: "Sirris werd net zoals de andere boardleden verkozen door een industriële stemming binnen de WaterstofNet en Cluster Tweed community. Een ‘industry driven’ initiatief dus, iets wat we zelf binnen onze missie hoog in het vaandel dragen."

WaterstofNet en Cluster Tweed vormen samen het 'programmabureau' en nemen het secretariaat, de organisatie en de coördinatie van de Belgian Hydrogen Council op zich.

BHC Board of Council

De acht CEO's die de BHC Board van de Council vormen 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be