Textile

Automatisch textiel sorteren bij Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen

14 juni 2019
Case
Jan Kempeneers

De voornaamste activiteiten van vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen zijn ophaling, sortering en verkoop van tweedehandsgoederen. Naast zes kringloopwinkels in de regio heeft centrum zijn centrale diensten in Heule bij Kortrijk, waar ook kledij wordt gesorteerd.

Stijgende aanvoer textiel

De textielafdeling van het Kringloopcentrum zal in de toekomst meer goederen inzamelen door een stijging van het aantal inzamelpunten op het openbare domein. Per dag wordt zo’n 5 ton aan textiel verwerkt. De betere stukken worden na sortering en kwaliteitscontrole verkocht in de eigen winkels of tijdelijk gestockeerd. Wat niet verkoopbaar is (de 'afgekeurde fractie'), werd tot voor kort in zakken gedaan, dichtgebonden en op een stapel gegooid om later te worden opgehaald door externe sorteerbedrijven voor verdere recyclage. Alle handelingen gebeurden manueel, vaak te weinig gegroepeerd (waardoor veel heen-en-weer geloop) en te weinig gestructureerd. Om de groeiende instroom met hetzelfde aantal medewerkers de baas te kunnen, de fysieke en psychische belasting van de medewerkers te verminderen en om individuele kwaliteitscontrole te kunnen inbouwen, werd de intelligente automatisering van de materiaalstroom noodzakelijk.

Dubbele ingreep

Het centrum wilde inzetten op twee (complementaire) sporen: de volledige verwerkingsketen verbeteren, waarbij de aanvoer van textiel werd geautomatiseerd, en de automatisering van de manipulatie van de afgekeurde fractie. Men wilde voortaan de aangevoerde zakken vanuit de vrachtwagens op transportbanden kippen die zorgen voor automatische aanvoer. Het systeem moet flexibel genoeg zijn om in de toekomst te kunnen inspelen op alternatieve aanvoer of verder doorgedreven sortering. Voor de afgekeurde fractie dacht het Kringloopcentrum aan een machine die de goederen automatisch groepeert, comprimeert, verpakt en klaarmaakt voor afvoer.

In samenwerking met Xiak, het expertisecentrum industriële automatisering Kortrijk, werd het sorteringstraject onder de loep genomen, om het manipuleren van de stroom te automatiseren. In samenwerking met Sirris werd een testmodule ontworpen voor het geautomatiseerd verpakken van de af te voeren fractie en bijgestuurd. Intussen zijn de oplossingen geïmplementeerd en worden ze, waar nodig, verder geoptimaliseerd.

Verwachte resultaten

Het Kringloopcentrum wil door de grotere efficiëntie de voorziene groei in volume met hetzelfde aantal mensen kunnen verwerken, ziekteverzuim verminderen, flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de aanvoer en/of de (sorteer)vraag en de tewerkstelling spreiden, ongeacht seizoenpieken, door beter stockbeheer en geautomatiseerd aanleggen van bufferstock. Het uitschakelen van het tilwerk moet een taakverbreding mogelijk maken, bijvoorbeeld voor mensen met fysieke beperking. Ten slotte kan de individuele opleiding, begeleiding en opvolging van de doelgroepmedewerkers verbeterd worden.

De ontwikkelingen zijn ook voor andere kringloopcentra met textielsortering interessant, en ook buiten deze sector, waar nood is aan geautomatiseerd verpakken van textiel.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be