Flexin2

Extra productiviteit en efficiëntie voor productiebedrijven dankzij flexibele logistiek

Artikel
Filiep Vincent
Hoe kunnen digitale technologieën en platformen en digitaal aangestuurde AMR's sneller geïmplementeerd worden in productie, om (meer) flexibiliteit en efficiëntieverbetering te bereiken? Hoe kan dit in de praktijk een meerwaarde creëren, ook bij kmo's? Binnen het nieuwe COOCK-project FlexIn²Log proberen we samen met maakbedrijven en hun logistieke en ICT-partners antwoord te geven op deze vragen.

De vraag naar klantspecifieke productie (kleinere reeksen) met korte doorlooptijden stijgt en de oplossing wordt door de meeste bedrijven gezocht in de productie zelf en niet in de eraan voorafgaande aanvoerketen en interne logistiek. Daarom zijn de oplossingen niet altijd optimaal.

De aanvoer en interne logistiek moeten enerzijds flexibeler en transparanter worden om het materiaaltransport en -overdracht weg te nemen van de productiemedewerkers. Anderzijds is meer automatisering nodig om de interne logistiek te vrijwaren van te veel manueel werk en fouten in de planning of aansturing ervan. Een aangepaste magazijnlogistiek en aanvoerketen voor de onderdelen, materialen en verpakkingen zorgen voor een bijkomende efficiëntieverhoging.

Met het COOCK-project ‘FlexIn²Log’ willen Sirris en VIL (het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen en Speerpuntcluster Logistiek) de maakindustrie praktische ervaring laten opdoen rond het zo flexibel en efficiënt mogelijk maken van de aanvoerketen naar de productievloer toe.

Opportuniteiten

We zien alvast enkele belangrijke opportuniteiten voor de industriële kmo:

 • Het versnellen en afstemmen van de logistieke aanvoerketen om productiewisselingen te faciliteren.
 • Het verkleinen van de interne leverhoeveelheden (waardoor minder voorraad in productie).
 • Het verhogen van de voorspelbaarheid van de logistieke bewegingen.
 • De operatoren ontlasten van niet-productietaken.
 • Het drastisch reduceren van het aantal fouten (zoals ontbrekende of verkeerde componenten in productie).
 • Het verhogen van de productiviteit en competitiviteit door automatisatie en optimalisatie van de logistieke processen op de productievloer, de hieraan voorafgaande warehouselogistiek en de aanvoerketen van de materialen en onderdelen.

Concrete aanpak

De uitvoering van dit tweejarige project berust bij het VIL-team, in samenwerking met Sirris voor de AMR integratie.

 • We stellen een overzicht op van state-of-the art technologieën voor het digitaliseren van de goederenstroom tussen magazijn en productie, het digitaliseren en opvolgen van de inkomende logistiek via bestaande beheersystemen en het automatiseren van het interne transport richting productievloer.
 • We realiseren PoC’s voor het geautomatiseerde transport tussen magazijn en productie met AMR’s.
 • We realiseren PoC’s rond digitalisering van order picking in functie van de productie en we zetten een logistiek concept op voor digitale planning en controle van inkomende en interne logistieke taken gelinkt aan bestaande WMS/ERP/MES.
 • We zetten demonstrators op aan de hand van generieke use cases.
 • We ontwikkelen een toolbox om van de huidige naar de gewenste toekomstige situatie te evolueren: bepaling van ROI, do’s en don’ts, een werkmethodologie voor de taakverdeling van operatoren en AMR’s.

Doe mee!

Behoort u tot de doelgroep - productiebedrijven en hun logistieke afdelingen, logistieke dienstverleners, adviesverleners gespecialiseerd in warehouseoptimalisatie en supply chain management, aanbieders van applicaties voor magazijnbeheer (WMS) en bedrijfsbeheer (ERP) en integratoren van magazijnautomatisering - en wilt u meewerken aan het project? Word lid van de begeleidingsgroep en geniet van enkele belangrijke voordelen!

 • U geeft mee richting aan de in het project uitgewerkte use cases en leert in workshops van experts ter zake hoe u de totaalaanpak in uw bedrijf kan implementeren.
 • U kan een specifieke case aanbrengen en mee uitwerken in een demonstrator.
 • U krijgt als eerste toegang tot de resultaten.
 • U kan netwerken met experts en andere deelnemende bedrijven

Het project is gestart op 1 september 2022 en loopt tot eind augustus 2024.

Meer weten? Lees hier meer over het project, of neem contact met ons op!
 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be