Analyse van sensordata in de strijd tegen vervuilde binnenlucht en COVID-19

François Rosoux
Henri Appeldoorn

Hoe belangrijk is de invloed van de binnenluchtkwaliteit in de werkomgeving op de prestaties en gezondheid van werknemers? Kan deze kwaliteit verbeteren bijdragen in de strijd tegen bijvoorbeeld COVID-19 en voor een veiligere en productievere werkomgeving? We deden ons eigen onderzoek in onze eigen lokalen en kwamen tot enkele interessante bevindingen.

Luchtkwaliteit is een belangrijke factor voor de performantie, concentratie en zelfs ook de gezondheid van mensen tijdens de uitvoering van hun werk. De behoefte aan ventileren van ruimtes wordt vaak onderschat en verwaarloosd, terwijl een veilige en productieve omgeving creëren voor werknemers prioritair is. In dit kader focust het EFRO-project Wal-e-Cities ENR op de monitoring van de binnenluchtkwaliteit via waarden als CO2, temperatuur, luchtvochtigheid en VOS in de ruimtes die bezocht worden door de gebruikers van sensoren. De sensoren en het netwerk van bakens die ontwikkeld werden binnen het project zijn functioneel en dienden getest te worden in reële omstandigheden. Sirris stelde hiervoor haar lokalen in Seraing ter beschikking.

Drievoudige test

De test gaat als volgt: de gebruiker draagt de sensor tijdens zijn werkdag. De meetwaarden voor luchtkwaliteit worden in verband gebracht met de positie in het gebouw dankzij Bluetooth-lage-energie-bakens die in relevante ruimtes werden geplaatst. De test werd bij Sirris uitgevoerd in een kantoorruimte, de cafetaria en een labo voor 3D-printen. De resultaten werden achteraf geanalyseerd. De locatie van de gebruiker tijdens de dag was bekend en werd samengevat in een tijdlijn met daarin de relevante events, zodat de data kon worden verwerkt en de luchtkwaliteit in de drie ruimtes geanalyseerd.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be