"85 procent van Vlaamse professionals gebruikt regelmatig AI-tools"

Artikel
Bart Verlinden

Wonka AI onderzoekt adoptie en uitdagingen rond GenAI-tools in Vlaanderen

 

"Tools zoals ChatGPT hebben de ogen van velen geopend. Ons onderzoek toont aan dat de meeste organisaties hun investeringen in GenAI aanzienlijk opdrijven. De meeste bedrijven die we spraken, streven ernaar om deze technologieën snel te integreren in hun bedrijfsvoering, om bijvoorbeeld personeelstekorten in knelpuntberoepen op te vangen." 
Cédric Gilissen, CEO en mede-oprichter van Wonka AI

Een jaar na de lancering van ChatGPT blijven grote taalmodellen (LLM's) en generatieve artificiële intelligentie ('GenAI') een belangrijk gespreksonderwerp in strategische bedrijfsmeetings. Terwijl sommige organisaties het gebruik ervan expliciet verbieden, omarmen andere bedrijven deze technologieën juist actief door taskforces op te zetten. Volgens Wonka AI tekent zich een duidelijke trend af: in veel Vlaamse bedrijven heeft de nieuwste AI-technologie inmiddels een vaste plek gekregen en worden de investeringen in GenAI technologie opgedreven.

Uit het onderzoek van Wonka AI blijkt verder dat de verwachtingen van de bedrijfswereld rond het rendement op investeringen (ROI) voor GenAI hoog zijn: 52 procent van de organisaties verwacht binnen de eerste zes maanden concrete positieve resultaten.

Vijf opmerkelijke resultaten uit het onderzoek

  1. 85 procent van de deelnemende organisaties geeft aan tools zoals ChatGPT vaak te gebruiken.
  2. Meer dan 50 procent van de grote organisaties (meer dan 1.001 werknemers) beperkt of verbiedt GenAI tools zoals ChatGPT, terwijl bijna alle kleinere organisaties dat niet doen. Bovendien moedigen kleine bedrijven het gebruik ervan vaak aan.
  3. Het belang van GenAI-integratie is uniform hoog in organisaties van verschillende grootte en sectoren.
  4. Meer dan 80 procent van de organisaties verwacht binnen het eerste jaar ROI van GenAI-investeringen.
  5. Organisaties verwachten gemiddeld minstens 20 procent kostenbesparing dankzij GenAI.

 

GenAI-gebruik

"65 procent van de respondenten gebruikt GenAI-tools zoals Chat GPT dagelijks, terwijl 18 procent ze wekelijks inzet," aldus het rapport. "11 procent gebruikt deze tools af en toe en slechts 6 procent heeft ze nog nooit gebruikt, hoewel iedere deelnemer ervaring heeft met ChatGPT". Cédric Gilissen van Wonka AI voegt eraan toe: "Het is fascinerend om te zien hoe snel GenAI-tools worden opgenomen in de dagelijkse werkzaamheden. De initiële succeservaring is cruciaal voor een snelle adoptie. Tools die direct waarde toevoegen, worden snel essentieel in moderne bedrijfsprocessen."

 

AI-beperkingen op het werk

Het rapport onthult dat minder dan de helft van de respondenten in grote organisaties (meer dan 10.001 werknemers) toegang heeft tot Chat GPT op hun werkplek. "Dat is een groot verschil met kleinere organisaties, waar bijna niemand beperkingen ervaart op het gebruik van deze tools," zegt Cédric Gilissen. "Deze organisaties stimuleren actief het gebruik van GenAI door workshops en expert-sessies te organiseren. Dit toont aan dat kleine bedrijven vaak wendbaarder zijn in het adopteren van nieuwe technologieën."


Op basis van dit resultaat zou men ten onrechte kunnen veronderstellen dat kleinere organisaties zich minder zorgen maken over de veiligheid van hun data, maar uit het onderzoek blijkt dat dit niet noodzakelijk het geval is. Bijna alle respondenten uitten hun bezorgdheid over databescherming en privacy. Kleine en grote organisaties zijn bijna even bezorgd, we zien wel een verschil in de mate waarin dit zich vertaalt in een belemmering om nieuwe technologieën in te voeren.

 

GenAI-integratie

De meeste organisaties verwachten een snelle ROI van hun GenAI-investeringen, stelt het rapport. Zo blijkt dat 52 procent van de respondenten een ROI verwacht binnen de eerste zes maanden, 30 procent  van de organisatie verwacht deze return binnen de termijn van één jaar en slechts 18 procent van de bedrijven is tevreden met een return on investment binnen een langere termijn van een jaar of meer." Cédric Gilissen reflecteert: "Dit duidt op een cultuur van snelle resultaten. Organisaties verwachten dat GenAI hen zal helpen om hun tools sneller te ontwikkelen en hun operationele efficiëntie te verhogen."

 

Hoewel er kleine verschillen zijn in het belang dat wordt gehecht aan GenAI-tools op basis van de bedrijfsgrootte, hechten de grootste en kleinste bedrijven vaak de meeste waarde aan deze tools. Cédric Gilissen reflecteert: “Deze trend wordt toegeschreven aan het potentieel aan schaalvoordelen in grotere bedrijven en de behoefte aan optimalisatie van middelen in kleinere bedrijven. Kleinere bedrijven verwelkomen alle hulp die ze kunnen krijgen vanwege hun beperkte middelen.“ 

 

Tijdlijn van verwachtingen

De meerderheid van de organisaties streeft naar een snel rendement op hun GenAI-investeringen. Een aanzienlijk deel, 52 procent, verwacht ROI te zien binnen de eerste zes maanden, terwijl 30 procent een middellange termijn verwachting heeft van een jaar en 18 procent meer geduld heeft en rendement verwacht na een jaar of langer. Gilissen merkt op: "Veel mensen zijn gewend geraakt aan de onmiddellijke voldoening die tools als ChatGPT en Midjourney bieden voor simpele vragen, en verwachten hetzelfde van hun op maat gemaakte oplossingen. De meeste organisaties erkennen dat GenAI ook de ontwikkeling van op maat gemaakte oplossingen aanzienlijk kan versnellen en de operationele efficiëntie kan verbeteren."

 

Besparingen

In sectoren zoals de financiële dienstverlening en de human resources worden aanzienlijke kostenbesparingen verwacht dankzij GenAI. Zo schatten zij de te verwachte kostenbesparing in op respectievelijk 27 procent en 28 procent. Bedrijven in de sector van consumentengoederen en de dienstensector verwachten daarentegen lagere besparingen, ongeveer 13 procent. Cédric Gilissen voegt toe: "Hoewel deze cijfers verschillen, is de gemiddelde verwachte kostenbesparing voor de meeste organisaties ongeveer 20 procent. Veel respondenten zijn optimistisch over deze besparingen. “Toch merken we op dat voor veel managers precieze voorspellingen een uitdaging zijn. De meeste geven aan niet verbaasd te zullen zijn indien de werkelijke besparingen hun huidige schattingen zouden kunnen overtreffen."

 

Conclusie

Cédric Gilisen vat samen: "In Vlaanderen zullen steeds meer organisaties hun investeringen in GenAI opdrijven. Voor velen is dit een initiatief om hun bedrijfspraktijken te innoveren, met het oog op meer snelheid en efficiëntie. Voor anderen is de inzet van deze technologieën essentieel om competitief te blijven in hun sector. Sommige bedrijven maken gebruik van publieke GenAI-tools, terwijl andere bedrijven oplossingen op maat ontwikkelen. Er tekent zich een duidelijke trend af: naarmate organisaties een tastbaar rendement op hun investeringen ervaren en de substantiële impact van deze technologieën op de operationele efficiëntie en de kwaliteit van hun werk begrijpen, zal hun financiële investering naar verwachting navenant toenemen."

Over Wonka AI

Het jonge techbedrijf Wonka AI helpt ondernemingen met het bouwen van veilige, op maat gemaakte Gen AI-oplossingen in hun omgeving (bijvoorbeeld Microsoft Azure) of op zijn eigen platform met een bibliotheek van templates, waardoor de snelheid van het opzetten en de CAPEX van Gen AI-projecten worden verminderd. 

 

AI:Unboxed - Make AI Work!

Cédric Gilissen, CEO en mede-oprichter van Wonka AI, is op 29 mei 2024 panellid in een van de breakout-sessies op AI:Unboxed, het jaarlijks ledenevent van Sirris en Agoria in Brussels Expo. Tijdens dit event zullen in zes breakout-sessies meer dan twintig startups, kmo's en grote bedrijven uit de digitale én maakindustrie getuigen over hun visie op en ervaringen met artificiële intelligentie. Ook op het programma: een keynote door Prof. Ethan Mollick, een panelgesprek over het Europese AI-ecosysteem en een Tech Fair met spectaculaire échte AI-toepassingen.

Op zoek naar kennis en inspiratie over AI? Lees meer over dit event en schrijf u vandaag nog in!

Dit artikel verscheen ook op de website van Agoria.

Geschreven door Laurence Jacobs | Agoria
 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be