Masterplan Innovatie als kader voor toekomst van technologische industrie

Om de bedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om inzicht te verwerven en de grote technologische trends te begrijpen, stelden Sirris en Agoria een overzicht op van macrotrends die kunnen beschouwd worden als cruciaal voor de Belgische technologische industrie: het Masterplan Innovatie.

Visie voor en door industrie

Uit de input die meer dan 120 vertegenwoordigers uit de industrie aanleverden, gecombineerd met meer dan 200 studies en roadmaps, distilleerden Sirris en Agoria het Masterplan Innovatie. Dit Masterplan zal als een praktisch kader dienen waarbinnen bedrijven nieuwe ideeën ontwikkelen voor hun toekomstige innovaties. De visie van het plan houdt rekening met maatschappelijke, economische en technologische tendensen.

 

Business - product - factory of the future

Het plan is opgebouwd ronde drie basiscomponenten die welgekend zijn in de industrie: bedrijven doen zaken (business), waarvoor ze producten en diensten ontwikkelen en deze producten en diensten moeten worden gemaakt. Per component worden verschillende 'trend flows' onderscheiden en per trend flow bestaan verschillende modellen die de verschillende niveaus beschrijven, waarop een bedrijf een impact ondervindt, rekening houdend met de context en de ambities van dit bedrijf.

Startpunt van het Masterplan Innovatie

Business of the future

Willen we de 'business of the future' kunnen definiëren, dan moeten we hierbij rekening houden met de impact van maatschappij, economie en technologie op hoe bedrijven waarde creëren, capteren en afleveren aan hun  klanten.

Products/services of the future

'Products/services of the future' definiëren impliceert dat we ons moeten buigen over de vraag welke functies en kenmerken nodig zullen zijn om succes te kennen in de economie en markten van de toekomst. Welke zullen nodig zijn om de maatschappij in de toekomst in stand te houden of om technologie mogelijk te maken? En vooral, welke nieuwe producten en diensten zullen nodig of mogelijk blijken?

Factory of the future

Om te weten waar de 'factory of the future' voor zal staan, moeten we een antwoord zoeken op vragen rond de capaciteiten die fabrieken in de toekomst zullen nodig hebben, hierbij rekening houdend met de huidige evoluties, en op meer uitdagende vragen over de mogelijkheid de producten van de toekomst te maken binnen de context van deze 'businesses' van de toekomst.

Framework

Masterplan Innovation - executive summary

Het Masterplan biedt een industriële kijk op innovatie, waarbij het niet de ambitie heeft volledig te zijn, eerder een weergave van wat bedrijven beschouwen als belangrijk wanneer ze denken aan innoveren in de toekomst en wat ze het overwegen waard vinden wanneer ze naar de nabije toekomst kijken. Het wil een praktisch referentiekader zijn waarover ondernemingen kunnen discussiëren  en waarmee ze nieuwe ideeën voor toekomstige innovaties kunnen ontwikkelen.

Lees en download hier de samenvatting van het Masterplan Innovation!

Uw eigen Masterplan innovatie beginnen?

Wenst u meer informatie wenst om aan uw eigen Masterplan Innovation te beginnen? Neem dan contact met ons op!