Herbeleef topmomenten van The Green Exchange

Artikel
Herman Derache

Zo'n 650 leden en andere genodigden kwamen op 25 mei in BluePoint Brussels naar 'The Green Exchange', het gezamenlijke annual event van Agoria en Sirris. Ze kwamen er inspiratie opdoen over de groene, duurzame economie van morgen en vooral ook over de kansen die daarin zijn weggelegd voor de Belgische technologiebedrijven. Herbekijk en herbeleef de topmomenten!

Waarover ging 'The Green Exchange' precies? Een overzicht:

  • De klimaatuitdagingen, de grondstoffenschaarste, de toenemende verstedelijking, het energievraagstuk, … Om de toekomst van onze planeet en van onze kinderen veilig te stellen, is het tijd voor actie. Technologische innovatie maakt oplossingen mogelijk.
  • De Belgische technologiebedrijven hebben heel wat knowhow en ervaring in huis, niet enkel om zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook om andere bedrijven te ondersteunen in hun groene transitie.
  • Hierover Bertrand Piccard aan het woord, de Zwitserse clean technology pioneer die enkele jaren geleden als eerste mens ooit de wereld rond is gevlogen met een vliegtuig puur op basis van zonne-energie, de Solar Impulse 2.
  • Zakia Khattabi (federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal), Marie Delvaulx (Director, The Shift) en Bart Steukers (CEO Agoria) bespraken hoe samenwerking tussen beleidsmakers, bedrijven en andere stakeholders de groene transitie kan stimuleren.
  • Agoria stelde in première het eerste duurzaamheidsverslag van de Belgische technologische industrie voor.
  • Sirris- en Agoria-voorzitter René Branders kondigde de oprichting van de Industriële community Agoria-Sirris aan.
  • Sirris- en Agoria-leden maakten kennis met negen ‘Green Champions’ uit de technologische industrie.

 

Bertrand Piccard: "Proper, efficiënt én rendabel"

In zijn boeiende keynote betoogde Piccard hoe economie/industrie en ecologie geen tegenpolen hoeven te zijn, wel integendeel: er is de voorbije jaren zoveel technologische vooruitgang geboekt, dankzij de innovatiekracht van de technologiebedrijven, dat er vandaag voor steeds meer toepassingen nu ook schone, efficiënte én rendabele oplossingen bestaan. We zouden als maatschappij wel gek zijn om die niet massaal te gaan gebruiken: "Laten we streven naar kwalitatieve groei: naar economische groei en het scheppen van banen, mogelijk gemaakt door het vervangen van oude vervuilende systemen door schone, efficiënte en rendabele nieuwe technologieën (...) De wereld moderniseren."

Hij illustreerde zijn pleidooi heel concreet aan de hand van zijn eigen ervaringen als avonturier, onder andere met het op zonne-energie aangedreven Solar Impulse 2-vliegtuig. Daarnaast vertelde hij over de missie van zijn Solar Impulse Foundation, waarmee hij meer dan 1.000 technologische oplossingen voorstelt om het milieu te beschermen op een economisch rendabele manier: energie, water, voedsel en landbouw, afval en vervuiling, mobiliteit, bouw en industrie.

Bekijk hier de keynote van Bertrand Piccard: 

 

Kosten van transitie vs. kost van niets doen

Wat zijn de prioritaire elementen waarop we vandaag moeten werken om de groene transitie te laten slagen op een manier die economisch rendabel is? Welke specifieke rol is hierbij weggelegd voor de overheden? Welk regelgevend kader en welk investeringsbeleid met economisch-financiële hefbomen hebben we nodig? En hoe maken we van de uitdagingen die de groene transitie met zich meebrengt een positief verhaal, over alle generaties heen? Over die vragen gingen Zakia Khattabi (Federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal), Marie Delvaulx (Director, The Shift) en Bart Steukers (CEO Agoria) in gesprek. Die laatste maakte van de gelegenheid gebruik om drie heel concrete beleidsmaatregelen te vragen: behoud de fiscaliteit rond innovatie, vergun en bouw groene infrastructuur, en stimuleer 80 procent werkzaamheidsgraad.

Bekijk hier het panelgesprek met Zakia Khattabi, Marie Delvaulx en Bart Steukers: 

 

Technology for a better World

Zoals Bertrand Piccard eerder op de avond al zei, wordt inzetten op de duurzame verandering dé bepalende factor voor de succesvolle toekomst van onze technologiebedrijven. Net om die reden stelden Ann Peeters en Peter Demuynck van Agoria tijdens het evenement 'Technology for a better World' voor, het allereerste duurzaamheidsverslag van de technologische industrie in België. In dat rapport, dat naast cijfers ook een roadmap vooropstelt, staan vier ambities centraal: zorgen voor mensen, bijdragen aan een betere samenleving, bescherming van milieu en planeet en de creatie van duurzame meerwaarde. Die vier ambities worden ingevuld vanuit 12 impactdomeinen die stuk voor stuk zijn gekoppeld aan meetbare engagementen en KPI’s. De eerste editie van 'Technology for a better World' geldt als een nulmeting, van waaruit we als sector met zijn allen kunnen vertrekken voor de verdere verduurzaming van de technologische industrie en de wereld.

Neem een kijkje op www.technologyforabetterworld.be of bekijk de interactieve presentatie van het duurzaamheidsverslag tijdens The Green Exchange: 

 

Groene transitie in de praktijk

Agoria- en Sirris-voorzitter René Branders nodigde in zijn slotwoord alle aanwezigen uit om ook met hun organisatie bij te dragen tot de innovatie die nodig is om de grote uitdagingen van de planeet aan te pakken. Hij wees daarbij op de expertise en beschikbaarheid van Sirris en Agoria om hen daarbij maximaal te begeleiden, onder andere via de industriële community Agoria-Sirris.

Vervolgens nodigde hij iedereen uit om tijdens de netwerkreceptie in dialoog te gaan met de Green Champions, negen voorbeeldbedrijven die stuk voor stuk bewijzen hoe technologie de groene en digitale transitie kan ondersteunen. Deze bedrijven, overigens ook met veel interesse bezocht door minister Khattabi, zijn: Alstom Benelux, VDL Bus & Coach, Niko, Keppel Seghers, Haulogy, Opinum, Toyota Motor Europe, Fujitsu en DeltaQ.

Bekijk hier alle foto’s van The Green Exchange
 

Authors

Do you have a question?

Send them to innovation@sirris.be