Handen in mekaar slaan om oplossingen te vinden voor uitdagingen van duurzame ontwikkeling

11 mei 2022
Artikel
Herman Derache

Marie Delvaulx, directeur van The Shift, het netwerk voor duurzame ontwikkeling in België, is ervan overtuigd dat voor alle ondernemingen, openbare en academische instellingen en verenigingen een rol is weggelegd om van de transitie naar een duurzame economie een succes te maken. Tijdens 'The Green Exchange', het annual event van Agoria en Sirris, zal ze haar visie en expertise delen tijdens een inspirerend en divers panel met Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, en Bart Steukers, CEO van Agoria.

Wat is The Shift en wat is het doel? 

Marie Delvaulx: The Shift is de community voor duurzame ontwikkeling in België. Onze vzw telt 540 leden. Het is een heel verscheiden netwerk dat zowel ondernemingen als openbare en academische instellingen en verenigingen samenbrengt. Wij zijn er vast van overtuigd dat alle actoren met elkaar in contact moeten komen en van gedachten moeten wisselen om samen oplossingen uit te werken voor de uitdagingen van duurzame ontwikkeling. Dat verschillende actoren de handen in mekaar moeten slaan, is een heel belangrijk aspect. We hebben vier prioriteiten waarvoor we een activiteitenprogramma hebben opgesteld om onze leden te helpen bij hun transitie: biodiversiteit, klimaat, werk en inclusie, en mensenrechten. Jaarlijks organiseren we zo'n 50 à 60 activiteiten, waaronder workshops, maar ook om expertise te delen, te netwerken enz. 

Aan welke voorwaarden moet volgens u worden voldaan om van die transitie naar duurzaamheid een succes te maken? 

Marie Delvaulx: Er zijn verschillende factoren. Op het niveau van een organisatie is de visie van de top het uitgangspunt. Steeds meer organisaties herzien hun bestaansreden en hun opdracht om rekening te houden met de duurzaamheidsuitdagingen. Meer dan ooit hebben we leiders nodig die de weg bereiden en zich publiekelijk engageren om andere organisaties te motiveren hetzelfde te doen. Ten tweede zijn we ervan overtuigd dat partnerships tussen de verschillende overheidsactoren, maar ook tussen de overheids- en de privésector, van essentieel belang zijn om deze transitie te laten slagen. Ruimer bekeken moeten we wellicht nadenken over wetgevingskaders die deze transitie vergemakkelijken. Een ander element is communicatie: het verhaal rond duurzaamheid wordt niet altijd als positief ervaren. Dat kunnen we veranderen. 

In het duurzaamheidsdebat worden groei en ontgroei vaak tegenover elkaar gesteld. Denkt u dat economische groei en duurzaamheid kunnen worden verzoend? 

Marie Delvaulx: Beide zijn nauw met elkaar verbonden, maar het is geen sinecure aangezien enorm veel veranderingen moeten worden doorgevoerd, zowel wat betreft organisatie en structuur als het talent dat nodig is om deze duurzame transitie economisch haalbaar te maken. Er wordt vandaag echter te weinig de aandacht gevestigd op het feit dat deze transitie nieuwe functies en zakelijke kansen voor het bedrijfsleven zal scheppen. Daarom zeg ik: als ondernemingen zich vandaag voorbereiden, in een complexe economische en maatschappelijke context, zullen ze er morgen klaar voor zijn. 

Benieuwd hoe overheids- en privésector samen een verschil kunnen maken? Neem dan deel aan ons event 'The Green Exchange'!

Zakia Khattabi (minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal), Marie Delvaulx (directeur van The Shift) en Bart Steukers (CEO van Agoria) zullen hun kennis, expertise en visie delen en zullen samen nagaan aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de maatschappelijke, economische en klimaatdoelstellingen van ons land te verwezenlijken tijdens een inspirerend en divers panel. Schrijf u hier in!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be